Favàritx, punt geològic

Esta entrada está en catalán y en castellano

Quan sens parlar a un geòleg sobre l’escorça de la terra o sobre el que hi podem trobar al seu interior, et contagia una mena de fascinació per totes aquelles roques, pedres, minerals, sediments i materials diversos que la terra es capaç de posar al nostre abast. Te n’adones de que, a més, no sempre som conscients de com depenem d’aquests materials i de quant els fem servir quotidianament.

Si continua parlant, la fascinació va creixent; parla del ferro, de les pólvores de talc, del guix, del ciment, de la llosella, del coure, l’argila, …. i tants i tants materials que provenen de la terra, i d’altres que s’aconsegueixen a partir d’aquest materials, com el vidre, que no pots deixar de sorprendre’t ; fins i tot, parla del tan omnipresent plàstic, que  prové d’un líquid preciós que la terra amaga a les seves entranyes, al igual que amaga els diamants, les maragdes o l’or.

Faváritx, per a molts, paisatge lunar; ben lluny de la realitat

I el geòleg continua parlant dels milions d’anys que són necessaris per que tot això existeixi, i llavors, te n’adones de les poques vegades que pensem en tot això, del que tenim sota els peus, del que trepitgem. Una mica més tard, el geòleg parla de Menorca, illa que no és d’origen volcànic com la gran majoria, sinó que és la part més oriental de les serralades bètiques, que un dia la mar va anar cobrint en part, fins separar-la de la península, aflorant només aquesta petita porció. I de sobta, penses en la geologia.

Materials, roques i sediments conformen el sòl de Faváritx

Favàritx és un indret classificat com a punt d’interès geològic en el catàleg del Patrimoni Geològic i Miner de l’estat Espanyol. Aquesta distinció es dóna a tots aquells indrets que tenen unes peculiaritats singulars, com són els que ens mostren la formació dels processos geològics.

I realment a Favàritx i als seus voltants podem gaudir de tot un ventall de diferents materials que modelen, sovint, formes i volums del tot curiosos, on prest tens la sensació de que tindria que estar protegit, de que cap persona s’hauria d’endur ni moure cap pedra del seu lloc, de que aquest indret, és un museu de la pròpia terra i la seva formació. És el Favàritx geològic, el Favàritx ancestral.

I no només per això Favàritx fascina. Per a molts, la foscor de la llosella endinsant-se a la mar i presentant diferents tonalitats de negres i blaus, és motiu suficient per visitar-lo sovint, com si estiguessin perpètuament encisats; per altres la pel·lícula d’aigua que es forma a la bassa temporal des Cos d’es Síndic arriba a tenir influxos màgics, però la seva màgia radica en la seva capacitat per reflectir la llum de l’entorn, com la del  cel; per alguns més, Favàritx és el punt de partida per anar a platges verges o per recórrer un trosset més de la natura illenca… per altres, Favàritx és la màgia del far.

Curioses formes geològiques

El geòleg  em va fer veure una altra Menorca … i jo he descobert un Favàritx diferent i molt interessant que voldria preservar per sempre.

Pitjar  aquí per veure la fitxa de l’Institut Geològic sobre Favàritx.

Pitjar aquí per saber una mica més sobre l’origen de Menorca.

Bibliografìa:

“Menorca, el naixement d’una illa”, de Joan Rosell.

——————————————————————————————————————————————————————

Cuando oyes hablar a un geólogo sobre la corteza de la tierra o sobre lo que podemos encontrar en su interior, te contagia algo de su fascinación por todas aquellas rocas, piedras, minerales, sedimentos y materiales diversos que la tierra es capaz de poner a nuestro alcance. Te das cuenta de que además, no siempre somos conscientes de lo mucho que dependemos de estos materiales, ni tampoco, de lo mucho que los utilizamos de forma cotidiana.

Faváritx y parte del estanque temporal “Es Cos d’es Síndic” (en verano)

Si continúa hablando, la fascinación va en aumento; habla del hierro, del talco, del yeso, del cemento, de la pizarra, del cobre, de la arcilla, … y tantos y tantos materiales que provienen de nuestra tierra, y también, de aquellos que se consiguen a partir de estos materiales, como el vidrio, que no puedes dejar de sorprenderte; incluso, habla del omnipresente plástico, que proviene de un precioso líquido que la tierra esconde en sus entrañas, del mismo modo que esconde los diamantes, las esmeraldas o el oro.

Llosella (capas de piedra pizarrosa)

Y el geólogo continúa hablando de los millones de años que han sido necesarios para que todo ello existiera, y entonces, te das cuenta de las pocas veces que pensamos en ello, de lo que tenemos bajo los pies, de lo que pisamos a diario. Un poco más tarde, el geólogo habla de Menorca, isla que no es de origen volcánico, como la gran mayoría, sino que es la parte más oriental de las sierras béticas, que un día fue cubriendo el mar, separándola de la península, dejando que aflorara únicamente esta pequeña porción. Y sin darte cuenta, empiezas a pensar en la geología.

La pizarra negra penetrando en el mar

Favàritx es un lugar clasificado como punto de interés geológico en el catálogo del Patrimonio Geológico y Minero del Estado Español. Esta distinción se da a todos aquellos lugares que tienen unas peculiaridades singulares, como es el hecho de que muestren la formación de procesos geológicos.

Y realmente, en Favàritx y sus alrededores podemos disfrutar de todo un abanico de diferentes materiales que modelan, a menudo, formas y volúmenes del todo curiosos, dónde pronto te invade la sensación de que debería estar protegido, de que nadie debería llevarse ni mover una sola piedra de su sitio, de que este lugar, es un museo de la propia tierra y de su formación. Es el Favàritx geológico, el Favàritx ancestral.

Reflejos “màgicos” en el “Cos d’es Síndic”

Y no sólo por ello Favàritx fascina; para muchos, la negra pizarra deslizándose hacia el mar presentando diferentes tonalidades de negros y azules es motivo suficiente para visitar el lugar a menudo, como si estuvieran perpetuamente hechizados; para otros la película de agua que se forma en el estanque temporal del Cos d’es Síndic, llega a tener influjos mágicos, pero su verdadera magia radica en su capacidad de reflejar la luz del entorno, como la del cielo; para algunos más, Favàritx es el punto de partida para llegar a las playas vírgenes o para recorrer un trocito más de la naturaleza isleña … para otros, Faváritx es la magia del faro.

El geólogo me hizo ver otra Menorca…. y yo he descubierto un Favàritx diferente y muy interesante que desearía preservar para siempre.

Pulsar aquí para ver la ficha sobre Faváritx del Instituto Geológico.

Pulsa aquí para saber algo más sobre el origen de Menorca.

Bibliografía:

“Menorca, el naixement d’una illa”, de Joan Rosell.

Anuncis