Llums costaneres

Esta entrada está en castellano y en catalán

Diuen que el primer far va ser el del port d’Alexandria, a l’illa de Pharos, que conten era de marbre blanc, ja fa més de dos mil anys, i de on es creu ha esdevingut la seva denominació genèrica de  “fars”. Actualment hi ha més de 20.000 fars al llarg de los costes de tot el món.

Existeixen jaciments arqueològics d’antics fars a Grècia i Àsia, que daten del segle VI i V aC.

Far de Cavalleria

Quan visitem un far no pensem amb la seva utilitat quasi mai, però no hem d’oblidar que els fars han estat i, són encara, la senyal lluminària que ha guiat als navegants mostrant el camí segur.

Tot i que avui dia, amb la moderna tecnologia,  existeixen molts i diferents tipus d’ajut pels navegants, els fars continuen fent la seva funció, i a més, s’han convertit  en un patrimoni marítim a conservar a nivell mundial, i s’estan estudiant els seus possibles nous usos, ja que així es pot garantir la seva conservació.

Els  fars de Menorca s’han convertit en indrets per ser visitats, ja que estan ubicats en llocs ben singulars de la costa, que a més, són molt diferents uns dels altres. La seva construcció va esdevenir arrel d’una necessitat: protegir les embarcacions dels perills de les nostres costes.

El far més antic de l’illa en funcionament es el de Cavalleria, que es va construir arran dels més de 700 naufragis que van succeir entre els segles XIV i XIX a l’illa.

A més dels fars, existeixen altres  tipus de senyalització arreu de Menorca per facilitar la navegació; moltes d’aquestes senyals alerten d’algun perill a mar oberta com pot ser  el “baix d’en cargol”, a la costa sud.

Far de Favàritx

En el fars de Menorca tots els sistemes de rotació de les lluminàries que s’utilitzen són els originals. Els fars tenen un llenguatge particular i únic que consisteix en la manera que tenen cadascun d’ells d’apagar i encendre la llum, (centelleig), sent diferent uns dels altres el que fa possible que un navegant els pugui reconèixer per aquesta diferència.

A Menorca hi ha 7 fars, però un d’ells, al de Sant Carles a la bocana del port de Maó, va ser enderrocat i en el seu lloc es va construir un ben diferent i molt modern, que rés te a veure amb els altres sis fars que podem contemplar, i que són:

Cavalleria: inaugurat el 1857. Actualment en les seves edificacions tenen lloc diferents tallers mediambientals. El paisatge que l’envolta es ben variat, ja que podem gaudir d’un alt penya-segat, de platges verges no gaire lluny, i del Port de Sanitja, també no massa lluny del far. Gaudeix d’unes bones vistes del paisatge que l’envolta.

Favàritx: inaugurat el 1922. Es troba entre un paisatge pissarrós i fosc, totalment diferent de la resta que podem visitar. El vent de tramuntana, juntament amb la mar, ha erosionat les roques del seu voltant que presenten formes ben peculiars.

Punta Nati: inaugurat el 1913. Es troba en un paisatge quasi desèrtic i pedregós, damunt un penya-segat. Pels seus voltants podem veure les restes d’una bateria militar. Molta gent s’hi arriba per veure la posta del sol.

Artrutx: inaugurat el 1858. Senyala el canal que separa Mallorca de Menorca. Es troba en un indret molt urbanitzat, i actualment, és un restaurant.

Illa de l’aire: inaugurat el 1860. Fins el 1977 va ser la torre de far més alta de totes les Balears. Es troba aïllat, i la seva figura es pot veure molt bé des de la platja de Punta Prima.

Punta de Sa Farola: inaugurat el 1863. Es troba a la bocana del port de Ciutadella.

Far d’Artrutx

.

.

La tecnologia ha canviat el funcionament dels fars, però no ha canviat el seu emplaçament que continua sent necessari i important, ni la seva màgia, que envolta a fars i faroners i que ha estat font inspiradora d’històries, contes, llibres, pintures, …

 
 
 
 
 .
 
Curiositat: El Far d’Hèrcules (A Coruña) és el far en funcionament  més antic del món, i el  de Porto Pi a Mallorca, és el tercer.
 
 

Si vols conèixer més sobre els fars:

Fars de Balears (amb història, imatges, vídeos, …)

Port de Balears

————————————————————————————————————————————————————–

Cuentan que el primer faro fue el del puerto de Alejandría, en la isla de Pharos, que dicen estaba hecho de mármol blanco, ya hace más de dos mil años, y de dónde se cree proviene la denominación genérica de “faros”. Actualmente, hay más de 20.000 faros a lo largo de las costas de todo el mundo.

Existen yacimientos arqueológicos de antiguos faros en Grecia y Asia, que datan de los siglos VI i V aC.

Cuando visitamos un faro no pensamos casi nunca en su utilidad, pero no hemos de olvidar que los faros han sido y son todavía, la señal luminosa que ha guiado a navegantes, mostrándoles el camino seguro.

Far Punta Nati

Todo y que hoy día, con la tecnología moderna existen muchos y muy diferentes tipos de ayuda para los navegantes, los faros continúan desarrollando su función, y además, han pasado a ser patrimonio marítimo a conversar a nivel mundial, estudiándose sus posibles nuevos usos con el fin de garantizar su conservación.

Los faros de Menorca se han convertido en lugares para ser visitados, ya que están ubicados en lugares muy singulares de la costa, que además, son muy diferentes entre sí, lo que anima a que sean visitados. Su construcción se llevó a cabo a raíz de una necesidad: proteger las embarcaciones de los peligros de nuestras costas.

El faro más antiguo de la isla en funcionamiento es el de Cavalleria, que se construyó a raíz de los más de 700 naufragios que sucedieron entre los siglos XIV y XIX en la isla.

Además de los faros, existen otros tipos de señalización en Menorca para facilitar la navegación; muchas de estas señales dan la alerta sobre algún peligro en mar abierta, como es el caso del “baix d’en cargol”, en la costa sur.

Roca erosionada por las salpicaduras en Favaritx

En los faros de Menorca, todos los sistemas de rotación de las luminarias que se utilizan, son las originales. Los faros tienen un lenguaje particular y único, que consiste en la manera que tienen cada uno de ellos en apagar y encender la luz, el centelleo, siendo diferente para cada faro, lo que hace posible que un navegante los pueda reconocer.

En Menorca hay 7 faros, pero uno de ellos, el de Sant Carles, en la bocana del puerto de Mahón, fue derruido y en su lugar se construyó uno muy diferente y más moderno, que poco tiene a ver con los otros seis faros que podemos contemplar, y que son:

Cavalleria: inaugurado en 1857. Actualmente en sus edificaciones se realizan diferentes talleres ambientales. El paisaje de alrededor es muy variado, ya que podemos disfrutar tanto de un alto acantilado, como de playas vírgenes o del Puerto de Sanitja, no muy lejos del faro. Tiene buenas vistas del paisaje que lo rodea.

Favàritx: inaugurado el 1922. Está ubicado en un paisaje de pizarras negras, muy diferente del resto de faros que podemos visitar. El viento de tramontana, juntamente con el mar, ha erosionado las rocas de sus alrededores que presentan formas bien peculiares.

Punta Nati: inaugurado en 1913. Se encuentra en medio de un paisaje casi desértico y pedregoso, en lo alto de un acantilado. En sus alrededores podemos ver restos de una batería militar de la guerra civil. Mucha gente va al faro para ver las puestas de sol.

Baterias militares y faro de Punta Nati

Artrutx: inaugurado en 1858. Señala el canal que separa las islas de Mallorca y Menorca. Se encuentra en un área muy urbanizada y, actualmente, es un restaurante.

Punta de Sa Farola

Isla del Aire: inaugurado en 1869. Hasta 1977 fue la torre de faro más alta de las Baleares. Se encuentra aislado y su figura puede verse fácilmente desde la playa de Punta Prima.

Punta de Sa Farola: inaugurado en 1863. Se encuentra en la bocana del puerto de Ciutadella.

La tecnología ha cambiado el funcionamiento de los faros, pero no su emplazamiento que continua siendo necesario e importante, ni su magia, que envuelve a faros y fareros y que ha sido fuente inspiradora de historias, cuentos, libros, pinturas, …

Curiosidad: El Faro de Hércules (A Coruña) es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, y el de Porto Pi (Mallorca), es el tercero.

.

Si quieres saber más sobre faros:

Faros de Baleares (con videos, historia, etc.)

Puertos de Baleares

Anuncis