Ciutat de l’illa

Esta entrada está en castellano y en catalán

Jamma, Iamo, Iamona, Jammona, Medina Minurqa, Madina al Jazira, …

Ciutadella va ser la Madîna al Jazira (ciutat de l’illa) on residia l’almoixerif  (oficial reial islàmic encarregat de cobrar les rendes i drets del rei)  amb la seva cort i on hi havia una mesquita pel culte islàmic.

Carrer des Palau

Es creu que aquesta cort tenia uns bonics jardins que podrien haver estat situats entre els carrers de Sant Jeroni i el de Sant Francesc, i que el carrer del Palau conduïa fins aquest indret pletòric de plantes, flors i aigua…

Encara queda molt per descobrir d’aquesta Ciutadella musulmana, de la antiga Medina Minurqa, que descansa sota les restes medievals de la ciutat, i també sota les edificacions actuals.

Caminem una mica per aquest tresor nostàlgic que és el casc històric de Ciutadella.

Si comencem pel pla des Born (on hi és l’Ajuntament) i mirem al nostre voltant, trobarem les cases senyorials de Torre Saura i dels Salort, el Teatre del Born, l’obelisc que commemora la heroica defensa de Ciutadella davant l’atac dels turcs el 1558, el Cercle Artístic, el Mirador del Port, i just al costat de l’Ajuntament, el bastió (un dels cinc que va tenir la antiga muralla de la ciutat).

Entre dues cases senyorials, molts semblants, s’obra pas el carrer des Born, entre edificacions de marés que li

Estatua “des be” de M. Quetglas, al carrer de Ses Voltes

confereixen aquest caire distingit. Prest trobarem la Catedral que el rei Alfons III va ordenar aixecar sobre l’antiga mesquita musulmana. El campanar actual de la catedral era l’antic minaret de la mesquita; podem recórrer els carrers del Palau, del Sant Crist, Ses Voltes, …

El seu casc històric es testimoni de l’època en que Ciutadella va ser capital de l’illa, on la noblesa i el clero van donar forma a aquest singular entramat de carrers i carrerons, molts d’ells empedrats, amb cases senyorials, convents, esglésies, places, mercats, … farem bé en fixar-nos en cadascun dels detalls dels edificis: escuts, gàrgoles, escultures, …

Tots i cadascun dels carrers del centre s’han de caminar. Aquí cal esmentar l’església del Socors, el convent de Santa Clara, el Palau Episcopal, el Seminari, Ses carnisseries, el Mercat del Peix, l’església del Roser, la casa del Baró de Lluriach, l’església Sant Miquel, …

Cada petit racó queda sotmès a la nostàlgia i bellesa d’un temps ençà. Al fosquet, quan el sol s’està amagant, tot el centre agafa un to groguenc que el marès ajuda a emfatitzar.

Després d’haver caminat i absorbit cada detall de carrers i edificis, l’altre visita obligada és el port de més d’un quilòmetre de llargària, amb la Torre de Sant Nicolau a la bocana, i que s’endinsa fins al mateix cor de la ciutat; al igual que el nucli antic, el port també reflecteix la tranquil·litat, calma i somnis d’una altra època; només cal veure el seu pont, els bars, les barques, els bastions, les muralles, l’aigua, …

Sens dubte, és la ciutat de l’illa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pitjeu sobre les imatges per obrir la galeria/Pulsar sobre las imágenes para abrir la galería

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jamma, Iamo, Iamona, Jammona, Medina Minurqa, Madina al Jazira, …

Ciutadella fue la Mâdina al Jazira (ciudad de la isla “ciutat de l’illa”) donde residía el almojarife (oficial real musulmán encargado de la hacienda pública) con su corte, y dónde existía una mezquita para el culto islámico.

Se cree que esta corte tenía unos fantásticos jardines que podrían estar situados entre las calles de Sant Jeroni y la de Sant Francesc, y que la calle del Palau, era la que conducía hasta este rincón pletórico de plantas, flores y agua …

Todavía queda mucho por descubrir de esta Ciutadella musulmana, de la antigua Medina Minurqa, que descansa bajo los restos medievales de la ciudad, y bajo las actuales edificaciones.

Hay que andar por este nostálgico tesoro que es el casco histórico de Ciutadella.

Si empezamos desde el Paseo del Pla des Born (donde se sitúa el Ayuntamiento) y miramos alrededor podremos admirar las casas señoriales de Torre Saura i de los Salort, el Teatro del Born, el obelisco que conmemora la heroica defensa de Ciutadella ante el ataque de los turcos en 1558, el Círculo Artístico, el Mirador del Puerto, y junto al Ayuntamiento, el bastión (uno de los cinco que llegó a tener la antigua muralla de la ciudad).

Entre dos casas señoriales muy parecidas, se abre paso la calle des Born, entre edificaciones de marés que le confieren ese aire distinguido. Pronto encontramos la Catedral, que el Rey Alfonso III mandó levantar sobre la antigua mezquita musulmana. El campanario actual de la catedral era el antiguo minarete de la mezquita; podemos recorrer las calles del Palau, del Sant Crist, de Ses voltes, …

Su casco histórico es testimonio de la época en que Ciutadella fue la capital de la isla, donde nobleza y clero dieron forma a este singular entramado de calles y callejuelas, muchas de ellas empedradas, con casas señoriales, conventos, iglesias, plazas, mercados, … hay que fijarse en cada uno de los detalles de los edificios que nos rodean: escudos, gárgolas, esculturas, …

Palau Episcopal

Todas y cada una de las calles del centro, merecen ser andadas. En nuestro paseo encontramos la iglesia del Socors, el convento de Santa Clara, el Palacio Episcopal, el Seminario, Ses Carnisseries (dónde se sitúa el mercado), la iglesia del Roser, la casa del Barón de Lluriach, la iglesia de Sant Miquel, …

Cada pequeño rincón nos abstrae con la nostalgia y belleza de un tiempo atrás. Al atardecer, todo el centro adquiere un tono amarillento que la piedra del marés ayuda a enfatizar.

Tras haber caminado y absorbido cada detalle de las calles y edificios, la otra visita obligada es el puerto, de más de un kilómetro de longitud, con la Torre de Sant Nicolau en la bocana y que se adentra hasta el corazón de la ciudad; al igual que el núcleo antiguo, el puerto también refleja la tranquilidad, la calma y ensoñación de otra época, basta con ver su puente, los bares, las barcas, los bastiones, las murallas, el agua, …

Sin duda, es la “ciutat de l’illa”.

 

Para saber más / Per saber més:

Ver/ Veure programa de tve “els camins de la calma” sobre Ciutadella

Pàgina / Página de l’Ajuntament de Ciutadella

Per veure guía de Menorca en imatges, pitja aquí / Para ver guía de Menorca en imágenes, pulsa aquí

Anuncis