Torre de Fornells

Esta entrada está en catalán y en castellano

Aquesta torre de Fornells, pertany al grup de torres de defensa costera de Menorca.

Va ser construïda pels anglesos entre 1801 i 1802 per protegir el port de Fornells i el Castell de Sant Antoni, situat a la bocana del port.

Torre de Fornells. En la imagen podemos ver el matacán defensivo situado sobre la antigua puerta de entrada.

Té una forma troncocònica i esta construïda amb pedra i morter amb una sèrie de cadenats verticals de reforç. Es una de les torres defensives més grans de l’illa. Té la peculiaritat de tenir un talús adossat que rodeja el seu perímetre.

Té quatre nivells: en el subsòl es troba la cisterna; a la planta baixa estava l’espai destinat a les armes, municions i queviures; la primera planta era per a la guarnició, i a la planta superior trobem la Terrassa de combat, amb dues plataformes circulars que servien per assentar dues peces d’artilleria.

La porta d’entrada original (com a moltes de les torres) es trobava a la primera planta, si bé actualment l’accés el trobem a la seva planta baixa.

Actualment està ubicat en el seu interior un centre d’interpretació.

Si visiteu Fornells, us teniu que apropar a veure aquesta Torre.

Si voleu saber més sobre Torres i Atalaies de Menorca, pitjeu aquí.

* * * * * * * *

Esta Torre de Fornells pertenece al grupo de torres defensivas costera de Menorca.

Fue construida por los ingleses entre 1801 y 1802, con la intención de proteger el puerto de Fornells y el Castillo de Sant Antoni, ubicado en la bocana del puerto.

Su forma es troncocónica y está construida con piedra y mortero con una serie de encadenados verticales de refuerzo. Es una de las mayores torres de defensa de Menorca. Tiene la peculiaridad de tener un talud adosado que rodea su perímetro.

La torre está situada en el extremo de la bocana de entrada al puerto de Fornells

Tiene cuatro niveles: en el subsuelo está la cisterna; en la planta baja se encontraba el espacio destinado a armas,  munición y víveres; la primera planta era para la guarnición, y en la planta superior, encontramos la terraza “de combate” con dos plataformas circulares para el asentamiento de dos piezas artilleras.

La puerta de entrada original (como en muchas torres) se encontraba en la primera planta, si bien actualmente el acceso de entrada lo encontramos en su parte baja.

La torre es visitable y alberga un centro de interpretación.

Si visitáis Fornells, no dudéis en acercaros a conocer esta Torre, una de las casi 50 que llegó a tener Menorca, entre torres medievales, defensivas y atalayas.

Si quieres saber más sobre Torres y Atalayas pulsa aquí.

Anuncis