Talatí de Dalt

Situat en un turó de pedra calcària, aquest poblat talaiòtic ocupa aproximadament 1,5 Ha, i per tant, està considerat dins del grup de jaciments de mitjanes dimensions, sent els més grans els de Torre d’en Gaumes, Son Catlar i Trepucó, que ocupen entre 5 i 6 Ha.

P1170945Talatí blog enmenorca.wordpress.com

Una de les estructures amb dintell del poblat

Aquest poblat talaiòtic sempre m’ha cridat l’atenció per les terres dels voltants i, també, per les terres entre els monuments. L’he visitat moltes vegades i en varies ocasions he vist com ases, porcs i ovelles “campaven” en tranquil·litat enmig de monuments petris.

P1170918Talati

Altre detall de la sala hipòstila

Rebuscant una mica entre llibres, m’he assabentat que Talatí va ser una poblat on es treballava l’agricultura i es tenien alguns animals ja a l’antiguitat, on es creu que es podria haver establert una comunitat de pastors i agricultors a la segona meitat del tercer mil·lenni aC.; posteriorment tots aquests terrenys van ser utilitzats per conrear cereals, i ja últimament es va fer servir com a zona de pastura de porcs, vaques, ovelles i alguns ases.

P1170971Talati

Pels voltants dels monument pasturen encara els animals

Des de la part alta del seu talaiot (que faig un incís per recordar que no s’ha de pujar als monuments, ja que podrie caure part de la seva estructura (pedres)), es domina l’àrea oriental de l’illa, i per tant, es pot tenir contacte visual amb altres poblats talaiòtics com ara Curnia o Torelló.

P1170975Talati talaiot

Gran talaiot central

El poblat de Talatí de Dalt té un gran talaiot central i dos secundaris (aquests últims pràcticament passen desapercebuts), restes de cases talaiòtiques, restes d’una muralla, recintes coberts i un recinte de taula, molt peculiar ja que té una pilastra lateral tombada sobre la Taula.

P1170919Talati

Sala hipòstila

L’ocupació humana en aquest poblat va ser constant en el transcurs del temps, començant per la època pre-talaiòtica, seguint per la talaiòtica, romana, tardo-romana i, també, musulmana. A partir d’aquí l’assentament humà sembla que es va fer ja en el cassat del lloc, (explotació agrícola), que també té el mateix nom.

P1170990Talati blog enmenorca.wordpress.com

Detall del recinte de taula on es pot veure el mur que envoltava el recinte i les seves pilastres monolítiques

Entre el 1997 i el 2001 es van fer una sèrie d’excavacions que van posar al descobert més de 10.400 objectes que han fet possible un millor coneixement d’aquest jaciment.

P1170996Talatí blog enmenorca.wordpress.com

Restes d’una casa talaiòtica

Talatí de Dalt va ser declarat Monument Històric l’any 1931, i Bé d’Interès Cultural (BIC) el 1966. Avui dia forma part de la llista de 25 monuments presentats a la candidatura de la Cultura Talaiòtica com a Patrimoni de la Humanitat.

Ver artículo en castellano con google translate

Read this article in English with google translate

Altres monuments/jaciments:

 

 

Anuncis