Son Catlar

Son Catlar es troba a la part de Ciutadella. Per arribar tenim que agafar la carretera que ens porta a Son Saura.

El camí es transitable amb cotxe i al arribar trobarem una gran esplanada per aparcar. Està ben senyalitzat.

El Poblat de Son Catlar és peculiar, principalment, per la seva muralla. Es cert que a molts poblats talaiòtics existeixen muralles, però cap d’elles envolta totalment el recinte del poblat com aquí.

El lloc és plàcid; envoltat de natura i molt tranquil. Al començament trobarem unes indicacions que ens mostren el recorregut a fer i el que podem trobar. És, però, ben cert que trobar el recorregut és tasca difícil per que la natura i les pedres han “amagat” el tram senyalitzat i tindrem que tenir paciència per localitzar cadascun dels monuments que podrem veure.

Cartell informatiu/Cartel informativo

D’un sol cop d’ull ens adonarem de la gran varietat de monuments que podem veure, i que segons diuen els experts en la matèria Son Catlar és un dels poblats més complets de tota Menorca, per tot el que ens mostra.

El primer que sorprèn és la seva muralla, de 864 m de llargària. Passejar per tot el seu perímetre ens donarà una idea de la seva estructura, de les pedres que es van fer servir per construir-la, de la natura que l’envolta, i també, de que es troba (com quasi tots els poblats) en un petit turó. A la part sud (que es per on s’entra) veiem que la muralla està construïda amb unes grans llosses de pedra. Conforme caminem cap al nord i a l’est veurem el que foren unes torres defensives, d’època una mica més moderna, i on ja veiem que el tipus de pedra és d’una mida més petita.

Part de la muralla feta amb pedres de gran tamany

Part de la muralla amb grans pedres/Parte de la muralla construida con grandes losas de piedra

Quan entrem per l’única porta del poblat, a la part nord, ens adonarem de que fa un zig-zag, probablement per poder defensar millor l’entrada. Un cop dins, tindrem que cercar cadascun dels monuments.

Els talaiots són dels anys 1800-1400 aC, no obstant això, les muralles es creu que són del segle X aC i, d’èpoques posteriors, les torres adossades.

El recinte de taula es troba al centre del poblat i una de les seves singularitats es que té dues entrades enlloc d’una. Ara bé, no podem admirar la taula, per què està trencada i li falta la pedra capitell.

Tot passejant veurem una sala hipòstila, bastant derruïda, i restes de vivendes talaiòtiques.

Ja fora del recinte emmurallat hi trobem un hipogeus que es creu data d’entre el 1800-1400 aC. Aquestes construccions eren molt habituals als afores dels nuclis poblats.

Es creu que Son Catlar podria haver estat una “urbe” prou important que dominava el sudoest de l’illa.

De Son Catlar no existeix gaire documentació, de les poques excavaciones i estudis que s’han fet, no s’ha publicat quasi rés.

Per saber més:

Pàgina “talayot.es”

———————————————————————————————————————————————————————-

Son Catlar se encuentra en la parte de Ciudadela. Para llegar hay que coger la carretera que nos lleva a Son Saura.

El camino es transitable en coche y al llegar encontraremos una gran explanada para aparcar. Está bien señalizado.

El Poblado de Son Catlar es peculiar, principalmente, por sus murallas. Es cierto que en otros poblados talayóticos existen murallas, pero ninguna de ellas envuelve totalmente el recinto como aquí.

Vista d'una de les torres adossades a la muralla/Vista de una torre adosada a la muralla

El lugar es plácido, envuelto de naturaleza y muy tranquilo. Al inicio encontraremos unas indicaciones que nos muestran el recorrido a realizar y todo lo que podemos encontrar en el recinto. Cierto es, sin embargo, que encontrar el camino señalizado puede ser tarea difícil, ya que la naturaleza y las piedras han “escondido” el tramo marcado, por lo que tendremos que ser pacientes para localizar cada uno de los monumentos.

De un sólo vistazo podremos ver, gracias al cartel informativo, la multitud de diferentes tipos de construcciones que hay en el recinto, y es que según los expertos, Son Catlar es uno de los poblados más completos de la isla por la gran variedad de monumentos que muestra.

Recinte de taula/Recinto de taula

Lo primero que sorprende es su muralla, de 864 m de longitud. Pasear por su perímetro nos dará una idea de su estructura, del tipo de piedras que utilizaron para construirla, de la naturaleza de alrededor, y también, de que se encuentra (como casi todos los poblados) en una parte algo elevada del terreno. En su parte sur (que es por donde se entra), vemos que la muralla está construida con grandes losas de piedra, y que conforme nos dirigimos hacia el norte y al este, encontraremos lo que fueron unas torres defensivas, de época posterior, dónde también podremos apreciar que las piedras utilizadas ya son de un tamaño menor.

Cuando entremos por la única entrada del poblado, en su parte norte, nos daremos cuenta de que su interior hace forma de zig-zag, probablemente para mejorar la defensa de la entrada. Una vez dentro, deberemos encontrar cada uno de los monumentos.

Restes vivenda talaiòtica/Restos vivienda talayótica

Los talayots son de los años 1800-1400 aC, sin embargo las murallas se cree que son del siglo X aC, y de épocas posteriores, las torres adosadas.

El recinto de “taula “se encuentra en el centro del poblado y una de sus singularidades estriba en tener dos entradas en lugar de una. Eso sí, no podemos admirar la “taula” ya que está rota y no tiene la piedra capitel característica.

Paseando veremos una sala hipóstila, muy derruida, y restos de viviendas talayóticas.

De Son Catlar no existe mucha documentación, ya que las pocas excavaciones y estudios que se han hecho apenas se han publicado. Parece que últimamente existe una mayor consideración hacia este conjunto histórico.

Para saber más:

Página talayot.es

Anuncis