Naveta des Tudons

Esta página está en castellano y en catalán

Hi han visitants que han sortit decebuts de la seva visita a la Naveta des Tudons. Potser per què esperaven més, o simplement, per que desconeixien el que podien esperar i el que és en realitat aquest monument prehistòric.

La Naveta des Tudons és un monument funerari que té més de 3.000 anys.

Potser això ja diu molt per a moltes persones, i la seva antigüitat ja és de per sí, una raó per poder gaudir de la seva visita.

Les navetas s'ubiquen enmig de terrenys de cultiu o ramaders

Si a més, coneixem una mica més de la seva història, del significat i usos que podia haver tingut, de  la seva excavació, o, de on ve el seu nom, potser llavors la nostra curiositat augmentarà i farà que les ganes de visitar aquest monument, nomès per sí sol i pel que és, ja sigui una raó amb força pes.

Doncs bé, sembla ser que en un principi les primeres navetes, que són una mica més antigues que les navetes de tipus funerari (a la que pertany la dels Tudons), eren un lloc de refugi on els arqueòlegs no tenen clar si es compartien espais amb els morts o no, ja que sembla ser que la mort era una cosa difìcil d’assimilar per aquells homes i dones primitius.

Un monument ben conservat i sencer

El fet és que posteriorment, aproximadament cap al 1000 aC, es van construir las navetes funeràries, amb la finalitat, ara sí,  de dipositar allà els morts.  Així doncs, els arqueòlegs han dividit las navetes en dos tipus diferenciats: les navetes d’habitació (on es refugiaven les persones) i les navetes d’enterrament.

La Naveta des Tudons té peculiaritats una mica diferent de les altres, com és la seva forma. Altres navetes van ser en principi circulars o ovalades, (potser per la evolució dels antics dolmens, que eren sepulcres colectius), però aquesta té una forma de nau invertida, i és de mides una mica més generoses que altres que podem veure a l’illa (Rafal Rubí, Biniac-l’Argentina, …). Aquest tipus de naveta funerària, només és coneix a Menorca.

El nom de Naveta li ve donat per la descripció que va fer d’ella en Joan Ramis i Ramis, ja el 1818, que va anomenar-la com una nau a la seva obra “Antigüedades célticas de la isla de Menorca”, que por molts és una de las primeres obres sobre arqueología a Espanya. El lloc dels Tudons, és el predi on està situada la Naveta.

A finals dels anys 50 del segle passat, es va començar la seva excavació per part del Dr. Pericot i Ma. L. Serra, començant així la fascinació i redescoberta de la Naveta, que en aquells temps es trobava molt deteriorada.

 La Naveta es va poder restaurar totalment, i avui dia és un dels pocs monuments prehistórics que es conserva sencer i en bon estat. Está considerat com a monument emblemàtic de la prehistòria europea.

En la seva excavació es van trobar restes de més de 100 individus, així com diferent tipus d’aixovar, com ara braçalets, collars, penjolls, botons, … de tot això en podem gaudir visitant el Museu de Menorca.

Avui dia, la Naveta no es pot visitar per dins, ja que així s’evita el seu deteriorament.

Potser ara que ja sabem una mica més sobre la Naveta des Tudons, gaudim més, si cap, de la contemplació d’aquesta obra del nostre patrimoni históric, que bé es mereix, ser visitada.

Pitja aquí si vols conèixer la llegenda de la Naveta des Tudons.

—————————————————————————————————————————————————————

Algunos visitantes salen decepcionados tras su visita a la Naveta des Tudons. Quizás porque esperaban más, o simplemente, porque desconocían lo que podían esperar y lo que es en realidad este monumento prehistórico.

La Naveta des Tudons es un monumento funerario de más de 3.000 años.

Quizás esto ya es suficiente para muchas personas, y su antigüedad de por sí, es una razón para poder disfrutar de la visita.

Si además, conocemos algo más sobre su historia, su significado y los usos que pudo tener, sobre su excavación o de dónde proviene su nombre, quizás entonces nuestra curiosidad vaya aumentando y haga que visitar este monumento, sólo por lo que es, ya sea una razón de peso.

Parte trasera de la naveta

Pues bien, parece ser que las primeras navetas, que son algo más antiguas que las del tipo funerario a la que pertenece la dels Tudons, eran un lugar de refugio, donde arqueólogos no tienen la certeza de si se compartían o no espacios con los muertos, ya que parece ser que el concepto de la muerte era difícil de asimilar por los hombres y mujeres primitivos.

El hecho es que posteriormente, hacia el 1000 aC, se construyeron las navetas funerarias, con la finalidad, de depositar a sus muertos. Así pues, los arqueólogos han dividido las navetas en dos tipos diferenciados: las navetas de habitación (donde se refugiaban) y las navetas de enterramiento.

La Naveta des Tudons tiene peculiaridades algo diferentes del resto, como su forma. Otras navetas fueron en principio circulares u ovaladas (quizás por evolución de los antiguos dólmenes, que eran sepulcros colectivos), pero esta naveta tiene una forma de nave invertida, y sus medidas son algo mayores que las otras navetas que podemos ver en Menorca (Rafal Rubí, Biniac-L’Argentina, …). Este tipo de naveta funeraria sólo se conoce en Menorca.

El nombre de Naveta viene dado por la descripción que hizo de ella Joan Ramis i Ramis, ya en 1818, que la denominó como una nave en su obra “Antigüedades célticas de la isla de Menorca”, que para muchos es una de las primeras obras sobre arqueología de España. El lugar dels Tudons, es el predio donde está situada la Naveta.

A finales de la década de los 50 del siglo pasado, se comenzó la excavación por parte del Dr. Pericot y Ma. L. Serra, empezando así la fascinación y redescubrimiento de la Naveta, que en aquella época estaba muy deteriorada.

Las navetas funerarias de este tipo sólo se encuentran en Menorca

La Naveta pudo ser restaurada en su totalidad, y actualmente es uno de los pocos monumentos prehistóricos que se conserva completo y en buen estado. Está considerada como monumento emblemático de la prehistoria europea.

Durante el proceso de excavación se encontraron restos de más de 100 individuos, así como diferente tipo de ajuar y enseres personales,  como pulseras, collares, colgantes, botones, … de todo ello podemos disfrutar visitando el Museo de Menorca.

Actualmente, la Naveta no es visitable en su interior, para evitar su deterioro.

Quizás, ahora que ya sabemos algo más sobre la Naveta des Tudons, disfrutemos más, si cabe, de la contemplación de esta obra de nuestro patrimonio histórico, que bien merece, ser visitada.

Pulsa aquí si quieres conocer la leyenda de la Naveta des Tudons.

Pulsa aquí si quieres leer el artículo “Breve síntesis de la Historia de Menorca”

Pulsa aquí si quieres ver el artículo de este blog “navetas”

Anuncis