Arqueologia Talaiòtica: museu a l’aire lliure

La cultura talaiòtica és mil·lenària, amb més de 4.000 anys, si bé és cert, que això inclou des del que s’anomena cultura pre-talaiòtica(cap el 2.500 aC), fins el final de la cultura talaiòtica, que es considera va ser cap el 123aC, quan la cultura romana va entrar de ple a tota la mediterrània.

Les emprentes d’aquesta fantàstica cultura la podem trobar pel mig dels nostres camps i per tot arreu, per això ha estat tan difícil interpretar aquest monumental patrimoni, fins fa pocs anys, on se li ha donat la importància que mereix. Hi han més de 1.500 monuments catalogats.

Una de les peculiaritats d’aquest patrimoni arqueològic és la seva singularitat, és a dir, all´ò que es considera estrany, extraordinari, excel·lent o únic, i aquí tenim diverses singularitats que mereixen ser conegudes, com les conegudes “taules”, formades per dos grans blocs de pedra en forma de “T”, una vertical que fa de suport i altrea horitzontal, damunt de la primera, y les navetes.

A les illes mediterrànies de Còrcega i Serdenya, (cultures “torreana” i “nuràgica”),  existeixen moltes similituds amb els nostres monuments. El mateix passa amb l’illa de Malta, però tot i així, existeixen diferències prou significatives per considerar la cultura talaiòtica com única i diferent. Per això, va ser presentada com a candidata a l’UNESCO, per ser declarada com a patrimoni de la Humanitat, si bé, la seva candidatura encara es troba en fase de tramitació.

Els elements que caracteritzen aquesta cultura nostra i que també li dona el nom, son els “talaiots”, estructures que tenien diferentes funcions i que no es dubte es feien servir en molts casos com atalaies.

Els poblats arqueològics són aquells llocs on es conserven diferents tipus de monuments: taules, talaiots, sales hipòstiles, pous, coves… En general, podem trobar a les “taules” dins de recintes tancats i amb columnes al seu voltant. Tot i que hi han diferents hipòtesis sobre la seva funció, es creu que van ser lloc de rituals o sacrifici.

Pel que fa als “talaiots” estan construits en pedres de tamany mitjà o gran, i formen un estructures còniques que poden arribar fins els 9m d’alçada o més. Les funcions que se li atribueixen, com ja hem dit, eran la de vigilància, però també la defensiva o de refugi o llar de les persones més influents de l’assentament. Básicament els talaiots es divideixen en dos grans tipus: els de planta circular i els de planta seudorectangular. Alguns tenen habitacions interiors, però la majoria d’ells careixen d’aquest tipus d’habitacle en el seu interior i només era habitable la part superior.

A l’illa hi han més de 270 talaiots.

Les navetes tenen aquest nom per la seva forma de nau invertida. El seu ús va ser funerari. En el seu interior hi han cambras sepulcrals. Hi han unes 45 navetes repartides pel territori illenc.

També existeix un altre tipus diferent de naveta: les navetes d’habitació, amb una funció ben diferent de les primeres, ja que servien com habitatge.

A més d’aquests tres monuments més singulars, podem trobar molts altres: dolmens, sales hipòstiles, coves, muralles, pous, hipogeus, sepulcres…

Aquí trobaràs la web oficial de la cultura talaiòtica de Menorca

I aquí els nostres posts sobre aquesta fascinant cultura mil·lenària

Poblat Son Catlar

Talatí

Talaiot

Naveta des Tudons

Torre den Gaumes

Trepucó

Anuncis