Flora de Menorca (2)

P1070640blog

Un petit tresor, un endemisme balear, la digitalis dubia “Didalera o Herba de Santa Maria”, fa entre 10 i 40 cm. Creix a les esquerdes de les roques i a penyals. Floreix de maig a juny.

FOTOS AMB LLICENCIA CREATIVE COMMONS, ES PODEN COPIAR SEMPRE QUE NO SIGUI PER ÚS COMERCIAL I SEMPRE QUE ES CITI LA SEVA PROCEDÈNCIA: http//: enmenorca.wordpress.com

P1020111 bb

Allium roseum “Porradell bord, Allassa vermella”, totes aquestes flors desprenen una forta olor a all. Fa entre 20 i 70cm. Floreix de març a juny.

P1020347 b

Cynoglossum creticum “Llapassera”, una planta amb flors petites d’uns 7 mm. que canvien de rosat a blau quan maduren. Les podem trobar a molts marges de camins. Floreixen de març a juliol.

P1130042blog

Oxalis pes-caprae “Vinagrella”, la trobem per tot arreu, en camps, camins, llocs humits, i entre pedres. Es una planta de l’Àfrica que es va introduïr fa poc a Menorca. Molt abundant, impossible no veuren. Floreix d’octubre a maig.

P1020107blog

Cistus albidus “estèpera blanca”. Planta d’entre 20 i 130 cm. Té flors d’uns 5 cm de color rosa que són molt fràgils. Floreix d’abril a juny.

P1130186blog

Bellardia trixago “Boca de dragó borda”. Té entre 10 i 80 cm. La seva dieta és, en part, les arrels d’altres plantes a les que extreu aigua i nutrients. La trobem a molts llocs de l’illa. Floreix d’abril a juny.

FOTOS BAJO LICENCIA CREATIVE COMMONS, SE PERMITE SU USO SIEMPRE QUE NO SEA PARA USO COMERCIAL Y SIEMPRE QUE SE CITE SU PROCEDENCIA: http//: enmenorca.wordpress.com

P1130102blog

Urospermum “Pom de moro”. Planta entre 20 i 30 cm. És un aliment apreciat per a la ramaderia. Molt comú a l’illa. Floreix de març a juny.

P1120996blog

Una altra flor de la família de les orquídees. Anacamptis pyramidalis “Barretet”. És molt fàcil de veure pel camp. Es troba a prats i llocs herbosos. Pot fer de 20 a 60 cm, sovint es troben en grups. Les seves flors poden ser rosades o blanques. Floreix de març a juny.

P1120516blog

Allium triquetum “Alassa blanca”. Té entre 10 i 50cm d’alçada i fa una forta olor a all. La trobarem en llocs humits i una mica ombrívols; també a les vores dels camins. Floreix de març a abril.

Descobrir la nostra flora és un altre incentiu per les nostres passejades, i també, per conèixer l’illa.

 Anar a Flore de Menorca (3)

Ir a Flora de Menorca (3)

Per saber més/Para saber más:

“Las flores de Menorca”, de Miguel Cao Barredo, editat pel GOB

Pàgina herbari virtual illes Balears

Anuncis