Mirant al far

Mirant el far de Favàritx trobem dues platges naturals a les que només es pot accedir pel camí de cavalls.

P1260222Cala Presili

Cala Presili

P1260268Platja Tortuga

Platja Tortuga

El far, i el seu cap que s’endinsa a la mar, dóna protecció dels vents del nord a aquests bonics indrets amb paisatges que discorren sobre el fosc terreny de pissarres amb una vegetació típica dels llocs força castigats pel fort vent i amb més sequera que la resta.

P1260289CCavallsTramPresili

Sól de pissarra (llosella)

Aquest terreny pissarrós del que afloren algunes terres vermelles és quasi impermeable, fet que ocasiona que existeixi una de les basses “semi-temporals” més importants de l’illa, la de Morella, que pot arribar a tenir una superfície d’unes 2,5 Ha., i que, els anys de molta sequera es pot arribar a eixugar del tot.

P1260229BassaMorella

Bassa de Morella, just darrera Platja Tortuga

Fins fa poc temps, aquestes dues platges, Presili i Tortuga, eren molt poc freqüentades, però el fet de dónar a conéixer el Camí de Cavalls, i de que justament passi per davant mateix d’aquestes platges, ha fet que la freqüentació sigui important (multiplicant-se per 10 en poc temps), i hagi empobrit la part vegetal; d’aquí la importància de no sortir mai dels camins assenyalats, ja que així evitem que es malbarati la vegetació dels voltants del lloc, cosa que fem sense adonar-nos, senzillament, caminant.

P1260295PaisatgeFavaritx

Voltants del camí de cavalls,  al fosquet

Ver artículo en castellano con google translate

Read this article in English with google translate

 

Anuncis