Arquitectura rural (1)

L’arquitectura de Menorca és una manifestació del nostre patrimoni etnològic. Cadascun dels elements construïts ens mostren com les persones de l’illa han combinat i aprofitat allò que tenien més a mà per protegir-se de les inclemències del temps i altres fenòmens propis del lloc on es van assentar.

P1120556sargossam

Cases del lloc amb torre defensiva

Què és l’arquitectura rural?

William Morris va definir l’arquitectura com a “tota actuació humana encaminada a produir alteracions o modificacions a la terra per tal de satisfer necessitats humanes”, i això no només es refereix als habitatges, sinó a totes les construccions.

L’arquitectura rural s’adapta al territori, als recursos naturals, a las condiciones climàtiques, naturals, etc., utilitzant els materials que es troben al seu abast. Per això, l’arquitectura de cada lloc és única.

IMGP3660casat

Cases d’un lloc petit

A Menorca existeix una gran varietat d’elements arquitectònics, des d’elements senzills sovint construïts pels mateixos homes del camp, fins a construccions ja dissenyades i planificades.

Moltes construccions de l’illa tenen similituds en altres que es troben, sobretot, a la mediterrània, com són els magatzems de vorera illencs amb els que es van construir a Tunis o Grècia, o bé, els talaiots i els nuraghi de Sardenya, o algunes cases senyorials i les masies catalanes, etc.

IMGP3602 blog

Abeurador pels animals

Són singularitats de les construccions de Menorca:

  • La cobertura de les edificacions amb teula àrab
  • Els sistemes d’aprofitament de l’aigua (cisternes, pous, aljubs, …)
  • La utilització de la pedra de marès
  • L’obertura de les cases cap al sud on hi ha una porxada o pati, i el tancament a la vessant nord, per protegir dels vents
  • La utilització de la calç per emblanquinar façanes i parets, i també, com una mesura higiènica.
P1060275Binisues

Binisues, casa senyorial del segle XVIII  amb jardí ornamental

P1020794MercadalIMGP6121AlcaufarVellP1120919edificacionIMGP4382 blogP1060270Villa FranciscaP1140092son Granot

Us deixem una breu ressenya de les principals construccions que podeu veure a Menorca:

EL LLOC

Així és com es coneix a Menorca una explotació agrària. El conjunt edificat del lloc pren aquí el nom de “ses cases” o “el casat”. Aquest conjunt edificat té diferents elements: vivenda, pati i edificis auxiliars, com ara els bouers, galliners, pallisses, era, etc.

cami den kane2

Lloc menorquí

 La necessitat de protegir la casa i els seus habitants, no només de fenòmens meteorològics (com la tramuntana), sinó també sanitaris (evitant la malària en llocs humits), o bé, de les incursions pirates en èpoques d’invasions, van provocar que les cases del lloc foren construïdes en llocs elevats, secs, protegits i allunyats de la costa. Tot això fa que siguin fàcils de distingir en el camp menorquí.

P1180115Era C Porter blog_enmenorcawordpress

Era

Alguns d’aquests conjunts edificats tenen o tenien una torre de defensa que podia estar, en alguns casos, formant part del propi conjunt de cases.

La casa senyorial és altre edificació que podem trobar en alguns casats; aquesta casa la utilitzava el propietari del lloc (quasi sempre ocasionalment o a l’estiu), i en alguns casos, presenten elements decoratius i arquitectònics diferenciats, d’acord amb les corrents de l’època.

P1130610Casa

El pati mirant al sud, una nota comú

CASERIUS

També anomenats casolanies o llogarets. Són agrupacions de cases més petites que el casat; són més senzilles i tenen pocs elements auxiliars. S’agrupen a les voreres de camins que comuniquen unes cases amb altres. Generalment, a prop d’aquestes vivendes podem trobar els camps de cultiu.

CaserioTorret (6)

Caseriu (Torret)

CASETES D’HORTA

Molt més petites i senzilles que les anteriors. Eren llocs per descansar, i de vegades, per passar el cap de setmana i que tenien un hort.

P1020485 blog

Caseta d’horta

CONSTRUCCIONS PEL BESTIAR

Són elements que, normalment, estan aïllats de la vivenda i que estan construïts amb pedra seca. L’any 1373 ja trobem documentació d’aquest tipus de construccions a l’illa. Els més coneguts són els ponts i barraques pel bestiar.

P1140457pont bestiar

Barraca de bestiar

CONSTRUCCIONS PER A L’APROFITAMENT DE L’AIGUA

Neixen de la necessitat d’emmagatzemar l’aigua: aljubs, cisternes, pous, … i també la forma més curiosa i que podem veure per moltes façanes de cases de camp: els canalons que recullen l’aigua de les teulades i les duen fins el lloc d’emmagatzematge.

P1120918v2Edificacion

Casa de camp on podem veure els canalons per dur l’aigua a una cisterna

MOLINS

Lligats a la producció del camp i que es feien servir, generalment, per moldre farina o extreure aigua.

Les tipologies més habituals a l’illa són els molins de vent i els molins de sang, anomenats així per que la força la feia un animal.

Molí / Molino des Mercadal

Molí  des Mercadal

Continuarem amb aquest interessant tema amb una segona entrega d’arquitectura rural.

Per saber més:

Enciclopèdia de Menorca, Arquitectura Rural, V. Jordi/E.Taltavull

Web d’en Buenaventura, article “la vida rural menorquina”

 

Ver artículo en castellano con google translate

Read this article in English with google translate

 

 

Anuncis