Salines, testimoni d’un temps

Les salines avui dia formen un ecosistema i un paisatge singular, però a més, són un dels nostres bens etnològics que ens mostren un temps passar no gaire llunyà.

P1150930SalinesConcepcio
Salines de la Concepció

A Menorca les salines i l’extracció de sal va ser més tardana que les d’Eivissa i Formentera, que són considerades de les més antigues de tota la mediterrània.

D’us ús domèstic, on es recollia la sal de diverses formes (com la que es formava damunt dels cocons o forats a les toques) o bé, la que s’extreia deixant evaporar aigua de mar que es recollia en galledes, va esdevenir-ne un ús comercial cap el segle XVIII.

P1150938SalinesConcepcio
Salines de la Concepció

La referència més antigua que existeix de les salines és la de les Salines Velles de Fornells (Tirant). El 1753 un document de cessió d’uns terrenys situats a la badia de fornells dona compte de que es volia construir unes salines en el lloc.

A Menorca hi havia quadre salines: les velles de Fornells, ja esmentades i que també es coneixen com de Tirant o tirant Vell),  les de Carbonell també anomenades de la concepció o Salines Noves de Fornells, les salines d’Addaia i les Salines de Mongofra, totes elles situades als voltants de les badies de Fornells i Addaia, ja que la impermeabilitat del terreny de tota aquesta àrea, era la idònia.

P1150957SalinesConcepcio
Voltants de les salines, a Fornells

Però també va existir una quinta salina diferent a les esmentades i situada a la costa sud de l’illa: la de Punta Prima, que es va posar en marxa a la segona meitat del segle XX i que va tenir una durada molt curta.

P1160201Salines Punta Prima
Lloc que es va utilitzar a Punta Prima per a la producció de sal

Les produccions anuals de les primeres quatre salines anaven entre les 60 i les 200 tones cadascuna. Es va arribar a exportar sal a Amèrica i a la Habana.

A Menorca, fins els últims anys d’explotació, el procés d’extracció de la sal era bàsicament artesanal. L’alt cost dels jornals va ser el motiu principal de l’abandonament de les salines, tancant la última d’elles en la dècada dels anys 80 del segle passat, ja que era més econòmic importar la sal de llocs com Torrevieja que produir-la a l’illa.

P1150950Salines Concepcio
Salines de Fornells

Actualment s’intenta recuperar aquesta activitat a les Salines de la Concepció, on s’ha posat en marxa la producció de “flor de sal”, un tipus de sal molt aprecada per la seva puresa i pel tipus tradicional d’extracció.

Paisatgísticament les salines formen indrets diferenciats de la resta, pel·lícules d’aigua que juguen amb els colors del cel enmig de petits boscos de savines i tamarells on conviuen diferents animals i ocells.

Altra motiu per conèixer la nostra illa i conservar-la.

P1150946SalinesConcepcio
Salines de la Concepció

Curiositat: El 1303 el Regne de Mallorca va donar permís a tothom a Menorca per poder extreure sal dels cocons de les voreres del mar, quedant lliure d’impostos la que es recollia per aquest mitjà. Aquest tipus d’extracció començava a fer-se el mes de juny i s’acabava a finals d’agost.

Tot caminant: El camí de cavalls, també ens permet conèixer les salines d’Addaia, Mongofra i la Concepció, ja que passa molt a prop de totes elles. En l’itinerari núm.3 podrem vorejar per les de Mongofra i Addaia, i en l’itinerari núm.4 les de la Concepció i Salines Velles. En l’itinerari núm.19 podem veure algunes restes del que van ser les salines de Punta Prima.

Per saber més:

Vídeo sobre l’extracció de sal i la seva història de “memòria de la terra”

Documental històric sobre la sal (de memòria de la terra)

Bibliografia:

Enciclopèdia de Menorca

“Salines de les Balears”, 2005, editat per la Fundació SA NOSTRA