Marlborough

Entrada en castellano y en catalán

Com hem repetit ja molts cops en aquest bloc, moltes estructures militars es van construir i derruir a ordre de qui governava en aquell moment a Menorca. Moltes d’aquestes edificacions militars van ser, per tant, construïdes, derruïdes i tornades a reconstruir, i el Fort Marlborough no va ser cap excepció.

P1140163 Marlborough

Galeria subterrània

Construït pels anglesos entre 1710 i 1716, durant la seva primera governació a l’illa, es va configurar com un fort destinat a cobrir millor la part sud del castell de Sant Felip, la més poc protegida.

La seva forma inicial era d’un polígon de 7 cantons, que també és la que ha quedat i podem veure avui dia, gràcies a la reconstrucció anglesa. En el seu centre trobem una part alta on es situaven els canons i a la que rodeja un fossar, envoltat d’espitlleres, per poder rebutjar qualsevol setge o atac.

P1140169 Marlborough

Fossam i algunes de les espitlleres

Pràcticament tot ell està excavat a la roca, això fa que sigui poc visible per l’enemic, i per tant, molt menys susceptible als atacs.

Dins de la part excavada podem trobar les galeries que donen a les espitlleres, però també les sales dels militars o els túnels de les contramines, especialment fets per poder ser dinamitats en cas d’invasió, de manera que així se segellava la entrada a l’interior del fort. Una d’aquestes galeries subterrànies comunicava amb el Castell de Sant Felip.

El Fort va patir dos assetjaments, el dels francesos el 1756 i el dels espanyols el 1782. Va ser ordenada la seva destrucció pel Rei Carles III el 1782; reconstruït entre 1798 i 1802 pels anglesos, i de nou ordenada la seva destrucció el 1802, quan Menorca va passar a ser un altre cop, i definitivament, espanyola.

P1140143 Marlborough

Part del muntatge expositiu que té lloc dins del Fort

 Tot i així, gran part del fort, al estar excavat a la roca, es va conservar, afectant totes aquestes vicissituds a les parts més altes i centrals del fort.

Després de la última conquesta feta pels espanyols, el fort va tenir un escàs paper militar a l’illa, ja que poc després es va manar construir la fortalesa de la Mola, a l’altra banda del port de Maó.

Cap el 1955 les seves galeries van ser utilitzades pel cultiu de xampinyons, el que va ocasionar que es tapiessin algunes espitlleres i es construís una xemeneia. També algunes famílies van utilitzar els locals soterranis com a vivendes.

Avui dia el Fort és un espai visitable on té lloc un petit muntatge expositiu interessant i on podem imaginar com es vivia entre totes aquelles galeries en el seu context històric. A més de l’oportunitat de conèixer una part més de la nostra història, el Fort es troba en un bonic paratge, la cala Sant Esteve, de manera que tot plegat, és una altra visita imperdible.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Como ya hemos repetido en diversas ocasiones en este blog, muchas estructuras militares se construyeron y derruyeron a la orden de quien gobernaba en ese momento en Menorca. Muchas de estas edificaciones militares fueron, por tanto, construidas, derruidas y vueltas a reconstruir, y el Fuerte Marlborough no fue una excepción.

Construido por los ingleses entre 1710 i 1716 durante su primer periodo de dominación en la isla, se configuró como un fuerte destinado a cubrir mejor la parte sur del Castillo de San Felipe, la menos protegida.

P1140178 Marlborough

Cañones situados en la parte alta central del fuerte

Su forma inicial era de un polígono de 7 lados, que también es la que ha quedado y podemos ver hoy en día, a pesar de haber sufrido alguna alteración. En su parte central alta encontramos el lugar donde se situaban los cañones y que está rodeada por un foso. A lo largo de todo el foso encontramos las aspilleras, que servían para poder repeler un ataque.

Dentro de la parte excavada en la roca encontramos las galerías que dan a las aspilleras, pero también las salas de los militares o los túneles de las contraminas, especialmente hechos para poder ser dinamitados en caso de invasión, quedando así sellada la entrada al interior del fuerte. Una de estas galerías subterráneas comunicaba con el Castillo de San Felipe.

P1140148Marlborough

Galerias que rodean el foso

El Fuerte sufrió dos asedios, el de los franceses en 1756 y el de los españoles en 1782. Fue ordenada su destrucción por el Rey Carlos III en 1782, reconstruido entre 1798 y 1802 por los ingleses, y de nuevo ordenada su destrucción en 1802, cuando Menorca pasó a ser de nuevo, y definitivamente, española.

A pesar de todo ello, gran parte del fuerte, al estar excavado en la roca se conservó, afectando todas estas vicisitudes a las partes más altas y centrales del fuerte.

Tras la última conquista hecha por los españoles, el fuerte tuvo un escaso papel militar en la isla ya que poco después se ordenó construir la fortaleza de la Mola, al otro lado de la bocana del Puerto de Mahón.

P1140186Marlborough

Detalle de la parte central alta, vista desde el foso

Hacia 1955 sus galerías se utilizaron para el cultivo de champiñones, lo que ocasionó que se tapiaran algunas aspilleras y se construyera una chimenea. También algunas familias utilizaron los locales subterráneos como vivienda.

Actualmente el Fuerte es un recinto visitable donde se realiza un pequeño montaje expositivo que nos permite imaginar cómo se vivía en aquellas galerías en su contexto histórico. Además de la oportunidad de conocer una parte más de nuestra historia, el Fuerte está emplazado en un bonito paraje, la cala de Sant Esteve, lo que todo en su conjunto, hace que esta sea otra visita imperdible.

Curiositat/Curiosidad:

Entre 1713 i 1719, els britànics van construir un altre “Fort Marlborough” a la ciutat de Bengkulu (Indonèsia)/Entre 1713 y 1719 los británicos construyeron otro Fuerte Marlborough en la ciudad indonesia de Bengkulu.

Per saber més/Para saber más:

Bloc/Blog “Patrimonio Militar de Menorca” amb interessants continguts histórics/con interesantes contenidos históricos)

Web “Menorca Monumental”

Web  “Menorca Tour” imatges/imágenes 3D 

Bibliografía: Fortificaciones de Menorca (I) de Francisco Fornals.

Anuncis