Petjades angleses

Els britànics van ser els principals protagonistes de Menorca durant el segle XVIII, en que l’illa va ser  Espanyola, Britànica, Francesa, Espanyola, Britànica, i, de nou,  Espanyola.

P1120848blog

Aljub de Mercadal, que encara actualment proveeix d’aigua a la gent del poble

No es d’estranyar, doncs, que alguns dels edificis militars aixecats per uns, fossin derruïts pels altres, i tornats a reconstruir  quan els primers tornaven al poder.  És el que va passar, per exemple, amb el Castell de Sant Felip.

Anglaterra volia convertir l’illa en la seva base per controlar el mediterrani, ja que Menorca es troba en un lloc estratègic, a mig camí de moltes rutes, com la que anava de Gibraltar a Malta.

P1020902 blog

Base Naval, Port de Maó

La forta repressió que les tropes borbòniques van afligir als menorquins (execucions, supressió de privilegis, etc.), va fer que l’arribada dels britànics fos molt ben rebuda a l’illa, si bé poc després, es veurien les intencions de conquerir l’illa.

P1060214

Edifici “Principal de Guardia” (Maó) erigit pels anglesos i on a la seva esquerra també podem veure una altra casa amb un “boinder”.

Tot i així, els historiadors concorden en que la dominació anglesa va ser beneficiosa per Menorca, i també, molt tranquil·la, ja que els anglesos no van “ocupar” l’illa, sinó que la van dominar com un protectorat, on deixaven que la gent continues amb la seva llengua i costums, inclús, la religiosa.

Els britànics van construir camins, van introduir una raça de vaques, noves pastures, la poma, el gin, van fer aljubs,  el poble des Castell, …

IMGP6086blog

Detall d’un boinder (un dels elements arquitectònics introduïts pels anglesos, que són balcons envidrats)

D’aquells anys que van estar a l’illa en las seves tres dominacions que van des del 1708 (1713 oficialment) fins al 1802, amb curts períodes interromputs de sobirania espanyola i francesa, , ens han quedat moltes petjades, i no només pel que fa a l’arquitectura militar, força important, sinó també a la civil, al nostre parlar, als costums, a la gastronomia,  …

En aquesta entrada us presentem algunes de les “petjades” britàniques que podem descobrir a l’illa, però que són moltes més ja que trobem torres defensives, fortificacions, arsenals, edificis civils, quarters,  …

* * * * * * * * * *

Los británicos fueron los principales protagonistas en Menorca durante el siglo XVIII, en que la isla fue española, británica, francesa, española, británica,  y de nuevo, española.

P1020270 blog

Ajuntament des Castell, pueblo construido por los ingleses

No es de extrañar que algunos de los edificios militares levantados por unos, fueran derruidos por otros y vueltos a reconstruir cuando los primeros volvían al poder. Uno de estos ejemplos lo encontramos en el  Castillo de Sant Felip.

Inglaterra quería convertir la isla en su base para poder controlar el mediterráneo, ya que Menorca se encontraba en un lugar estratégico, a medio camino de muchas rutas, como la que iba de Gibraltar a Malta.

La fuerte represión que las tropas borbónicas infligieron a los menorquines con ejecuciones, supresión de privilegios, etc., hizo que la llegada de los británicos fuera bien recibida, si bien más tarde, se verían las intenciones de conquistar la isla.

Torre d'en Penjat

Torre d’en Penjat

Aún así, los historiados coinciden en que la dominación inglesa fue beneficiosa para Menorca, y también muy tranquila, ya que los ingleses no ocuparon la isla, sino que la dominaron como un protectorado, donde dejaban que la gente continuara con su lengua y costumbres, incluso, la religiosa.

Los británicos construyeron caminos, introdujeron una raza de vacas, nuevos pastos, la manzana, el gin; construyeron aljibes, el pueblo de Es Castell, …

Son Granot

Son Granot, casa colonial de estilo georgiano, construida hacia 1712; actualmente es un hotel rural.

De aquellos años que permanecieron en la isla en sus tres dominaciones que van desde el 1708 (oficialmente 1713) hasta el 1802 con cortos periodos interrumpidos de soberanía española y francesa, nos han quedado muchos vestigios y no sólo en lo referente a la arquitectura militar, que es importante, sino también a la civil y en nuestro modo de hablar, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, …

cami den kane1

Camí d’en Kane, carretera construida por los ingleses para unir Mahón y Ciudadela de la que aún se conserva una gran parte.

En esta entrada os presentamos algunas de las “huellas” británicas que podemos descubrir en Menorca, pero que son muchas más ya que encontramos torres defensivas, fortificaciones, arsenales, edificios civiles, cuarteles, …

Uno de los 2 embarcaderos de la Isla.

Isla del Rey (Mahón), con el edificio del antiguo hospital

Per saber més/Para saber más:

Sèrie de 3 vídeos per conèixer la història del segle XVIII a  Menorca

http://www.youtube.com/watch?v=ns2ynTZJG90

http://www.youtube.com/watch?v=PdXdSocHAyA

http://www.youtube.com/watch?v=t5ZZZt8CYjY

Bibliografia:

“Menorca amb sabor Britànic”, del Consell Insular de Menorca (petita guía)

Breu llista de vestigis britànics/Relación breve de vestigios británicos en Menorca:

Son Granot, Castell de Sant Felip, Fort de Marlborough, Torre d’en Penjat, Quarters de Es Castell, Ajuntament des Castell, Hospital Illa del Rei, Casa Collingwood, Predi de Sant Antoni, Edifici Principal de Guàrdia (Maó), Base Naval (Port de Maó), Cementiri anglès (a s’altra banda del port), Torre de Sa Mesquida, Aljub de Mercadal, Torre de Fornells, …. i especialment, el Camí d’en Kane.

Anuncis