“Al Andalus” menorquí

Menorca  “Manurqa” va ser musulmana durant quasi 400 anys (del 903 al 1287), i es va convertir, juntament amb Mayurqa, Yabissa i Faramantira, en “les illes orientals d’ Al-Andalus”.

califato cordoba web iris.cnice.mes.es

Detalle del territorio que ocupó el Califato de Córdoba (imagen web iris.cnice.mes.es)

Així, Menorca va formar part (entre altres) del  Califat de Còrdova, un dels més pròspers i de major esplendor de tota l’etapa islàmica a Espanya.

El Califat de Còrdova es va començar a vertebrar al segle XI, i poc a poc, el que havia estat Al-Andalus es va anar convertint en un mosaic de diferents regnes de Taifes. Així, el 1015, les Balears van estar sota el poder de la Taifa de Dènia, per acabar més tard en poder dels almoràvits i almohades.

sta agueda dic2011 (22)

Vistes des del Castell de Santa Àgueda, que es considera va ser la fortalessa àrab més important de Menorca

Els musulmans van aportar a l’illa el desenvolupament de l’agricultura, (amb la introducció de nous cultius), l’artesania i el comerç. També van saber treure profit a l’aigua, utilitzant les sínies per a la seva extracció i cultivant en barrancs.

De tota aquella llarga època ens queden pocs vestigis. Fins avui dia només ens han arribat molts dels nostres topònims i prefixes com “BINI” que vol dir fill de, “AL” que precedeix a molts llocs de l’illa o “RAFAL”, que vol dir propietat o finca. Moltes de les paraules que formen part de la nostra llengua provenen de l’àrab: cotó, safareig, xarop, sucre, catifa, sínia, ….

Monumentalment no ens queda quasi rés. El castell de Santa Àgueda “Sent-Agayz” (1)va ser una de les defenses àrabs de major importància a l’illa, però les seves restes musulmanes son poc visibles, ja que com passa a altres indrets, les successives construccions es feien aprofitant les anteriors, i per tant, esborrant la seva empremta.

P1020866

Campanar de la Catedral de Menorca (Ciutadella) en el que es va aprofitar l’antic minaret de la mesquita àrab

Ciutadella, va ser la ciutat àrab de l’illa, de la que també queden pocs vestigis. Els jardins, la mesquita, … tot allò que va existir estava emplaçat en el que avui és el casc històric de la ciutat. La Catedral, construïda sobra la que va ser la mesquita, va fer servir el minaret per al seu campanar.

Aquestes i poques empremtes més es el que ens queda del nostre peculiar “Califat menorquí”.

(1)Alguns historiadors creuen que Sent-Agayz podria haver estat una antiga almudaina que situen a Maó.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Menorca “Manurqa” fue musulmana durante casi 400 años (del 903 al 1287), y se convirtió, junto a Mayurqa, Yabissa y Faramantira, en las islas orientales del Al-Andalus.

De este modo, Menorca formó parte (entre otros) del Califato de Córdoba, uno de los más prósperos y de mayor esplendor de toda la etapa islámica española.

sON cATLAR BLOG (7)

En el poblado talayótico de Son Catlar, se encontró una lamparilla y una jarra almohade, que hoy podemos ver en el Museo de Menorca (Mahón)

El Califato de Córdoba comenzó a vertebrarse en el siglo XI, y poco a poco, lo que había sido Al-Andalus, se convirtió en un mosaico de diferentes Reinos de Taifas. En el 1015, las Baleares pasaron a estar bajo el poder de la Taifa de Denia, para acabar más tarde en manos de los almorávides y almohades.

Los musulmanes aportaron a la isla un gran desarrollo de la agricultura (con la introducción de nuevos cultivos), la artesanía y el comercio. También supieron sacar provecho del agua, utilizando las norias para su extracción y cultivando en barrancos.

De toda aquella larga época nos quedan pocos vestigios. Hasta hoy, sólo nos han llegado muchos de nuestros topónimos y prefijos como “BINI” que significa hijo de, “AL” que precede a muchos lugares de la isla o “RAFAL” que significa finca o propiedad. Muchas de las palabras que forman nuestra lengua provienen del árabe, como “cotó, safareig , xarop, sucre, catifa, sínia,…”

P1020847 blog

Centro histórico de Ciutadella, la “Medina Manurqa” árabe.

Monumentalmente no nos ha quedado casi nada. El castillo de Santa Águeda, “Sent-Agayz” (1) fue una de las defensas árabes de mayor importancia en la isla, pero sus restos musulmanes son poco visibles ya que como pasa en otros lugares, las sucesivas construcciones se realizaban aprovechando las anteriores, y por tanto, borrando su huella.

Ciutadella fue la ciudad árabe en la isla, de la que también quedan pocos vestigios. Los jardines, la mezquita, … todo aquello que existió estuvo emplazado en lo que hoy es el casco antiguo de la ciudad. La Catedral, construida sobre lo que fue la mezquita, utilizó el minarete para construir el campanario.

Estas y pocas huellas más, es lo que nos queda de nuestro peculiar “Califato menorquín”

(1)Algunos historiadores sitúan Sent-Agayz en Mahón, donde creen que podria haber existido una antigua almudaina.

Curiositat: Menorca va ser l’últim reducte dels musulmans a les Balears, ja que el tractat de Capdepera de 1231, va possibilitar que continuessin a l’illa durant 50 anys més a canvi de pagar un seguit de tributs al Rei. Abu Umar va ser l’últim almoixerif musulmà.// Menorca fue el último reducto de los musulmanes en las Baleares, ja que el tratado de Capdepera de 1231, posibilitó que continuaran en la isla 50 años más, a cambio de pagar tributos al Rey. Abu Umar fue el último almojarife musulmán.

Per saber més/Para saber más:

Bibliografía:

“Historia de Menorca”, de M. Angel Casasnovas Camps

“Les illes orientals d’Al-Andalus”, de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Anuncis