Sargoçam Vell

entrada en catalán y castellano

Aquest és un dels molts indrets de Menorca que aglutinen història i natura.

Sargoçam (o Sargossam) és un recinte defensiu que crida l’atenció per la seva singularitat, i en especial, per les seves dues arcades que li atorguen un caire senyorial i gens comú a l’illa.

P1120558

Pati interior amb la torre defensiva medieval i les construccions que van juntar les dependencies del casat amb la torre

La seva torre de defensa es de les més antigues de Menorca, i pertany al grup de torres medievals de l’illa, que podria tenir els seus orígens cap al 1346.

P1120573

Detall de la torre defensiva on hi podem veure les ménsules i alguna de les petites troneres

Les dependències que avui dia podem veure annexes a la torre defensiva s’haurien afegit posteriorment, potser cap el segle XVIII, així avui dia podem contemplar el que va ser un “casat” on podem veure, entre altres construccions, les cases del senyor al primer pis i les del pagès a la planta baixa;  el forn de pa, al peu de la torre defensiva; el pati; la cisterna, …

P1120561

Pou d’aigua, situat en el pati

Molt a prop de Sargoçam (a pocs metres) passa el camí de cavalls, pletòric de flors en els mesos d’abril i maig i que ens ofereix l’oportunitat de fotografiar alguns exemplars de les nostres orquídees, entre altres moltes flors.

 * * * * * * * * * *

Este es uno de los muchos rincones de Menorca que aglutinan historia y naturaleza.

Sargoçam (o Sargossam) es un recinto defensivo que llama la atención por su singularidad, y en especial, por sus dos arcadas que le otorgan un aire señorial y poco común en la isla.

P1120580

Vista del arco de “tramuntana” de acceso al recinto

Su torre defensiva es de las más antiguas de Menorca y pertenece al grupo de torres medievales de la isla; podría tener sus orígenes hacia el año 1346.

P1120567

Vista exterior del recinto dónde podemos ver el horno de pan alpie de la torre

Las dependencias anexas que podemos ver actualmente se añadieron con posterioridad, probablemente hacia el siglo XVIII, así podemos contemplar lo que fue un “casat” (conjunto de viviendas del predio) donde podemos ver entre otras construcciones las casas del señor, en el primer piso, y las del payés, en la planta baja; el horno de pan, al pie de la torre defensiva; el patio; la cisterna, …

P1120551

Entrada al recinto desde el Camí de Cavall, con las dos arcadas

Muy cerca de Sargoçam (a escasos metros), pasa el Camí de Cavalls, pletórico de flora en los meses de abril y mayo, y que nos brinda la oportunidad de fotografiar algunos ejemplares de nuestras orquídeas, entre otras muchas flores.

P1120680blog

Orquídea (Orphys lutea)

Per saber més/Para saber más:

Article sobre Sargossam d’Adolf Sintes

Anuncis