Dia Mundial de l’aigua

dia mundial agua 2013

Avui és el dia mundial de l’aigua.

Aquest dia ha de servir per que tots siguem conscients de la valúa i importància d’aquest recurs que és vida.

L’aigua és un recurs molt limitat.

Només el 3% de tota l’aigua del planeta és dolça, i només el 0,007% és potable.

Cada any, però augmentem més la pressió sobre aquest recurs.

L’hem d’utilitzar amb més intel·ligència i reduir-ne el malbaratament.

Sense aigua no existeix vida. Pensem-hi cada cop que malbaratem una sola gota.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *diamundialcatala

Hoy es el día mundial del agua.

Este día debe servir para que todos seamos conscientes del valor y la importancia de este recurso que es vida.

El agua es un recurso muy limitado

Sólo el 3% del agua total del planeta es agua dulce, y sólo el 0,007% es potable.

Cada año, sin embargo,  aumentamos la presión sobre este valioso recurso.

Hemos de utilizarla de forma inteligente y evitar cualquier despilfarro.

Sin agua no existe la vida. Pensemos en ello cada vez que desperdiciamos una sola gota.

agua

A Menorca, l’aigua és un recurs molt escás, cuidem-lo!
En Menorca, el agua es un recurso muy escaso, ¡cuidémoslo!

Per saber més/Para saber más:

Vídeo Nacions Unides sobre l’aigua al planeta/Video de Naciones Unidas sobre el agua en el planeta

Article sobre l’aigua a Menorca/Artículo sobre el agua en Menorca

Article Cuida Menorca/Artículo Cuida Menorca

Anuncis