Fa vint anys … reserva de la biosfera

El 1993 l’ UNESCO va declarar a tota l’illa de Menorca com a “Reserva de la Biosfera”, assumint amb aquesta declaració la consideració per part de tothom, ciutadans i administracions, la responsabilitat de protegir, preservar i fomentar els seus valors ecològics, naturals i socials.

20ANIVERSARIRESERVAcat

Una Reserva de la Biosfera és un territori on la conservació de la biodiversitat i l’ús sostenible dels recursos han aconseguit un alt grau de conciliació.

Les Reserves de la Biosfera es reconeixen mundialment i formen una xarxa mundial que facilita l’ intercanvi d’informació sobre conservació i ordenació del territori. Cada Reserva de la Biosfera té que complir amb tres funcions: conservació, desenvolupament i logística.

Per a la declaració  de  Menorca  com a Reserva de la Biosfera, l’ UNESCO es va basar en la diversitat dels seus sistemes naturals, la riquesa en endemismes, un paisatge rural en equilibri amb l’entorn, un patrimoni històric i cultural important, i finalment, en el compromís de desenvolupar-se d’una manera sostenible.

reservabisf3

Per tal de preservar aquest territori nostre, existeixen moltes normatives i accions que parteixen de diferents administracions, tant estatals com autonòmiques i, també, menorquines, tenint una gran diversitat de diferents tipus de protecció. A Menorca, el 66% del seu territori natural està protegit per alguna d’aquestes normes, però això no vol dir que sigui suficient o que aquest 66% sigui intocable o que no tingui cap tipus de pressió humana.

una reserva es

La biodiversitat és la varietat de vida en totes les seves formes, en definitiva, tot  allò que, sense adonar-nos,  fa que la natura continuï mantenint el seu equilibri, per això és tant important.  També és una potencial font d’aliments, medicines, matèries primes, etc., per això és d’una riquesa insubstituïble per tots els essers humans. Ser una Reserva de la Biosfera implica conservar  aquesta biodiversitat.

reservabiosf

Una de les amenaces més greus a la biodiversitat són la fragmentació, degradació i/o pèrdua dels boscos, aiguamolls, esculls, zones dunars  i altres ecosistemes. I això, sovint, és ocasionat per decisions que es prenen i que afecten a la destrucció d’una part del nostre territori natural,  i per  tant, de la nostra biodiversitat.

Fa vints anys que Menorca va ser declarada Reserva de la Biosfera, i entre tots (turistes, habitants, administracions, empresaris, pagesos, …) hem d’asumir aquest repte i aquesta responsabilitat. No oblidem que una de les bases fonamentals per ser anomenada Reserva de la Biosfera va ser l’equilibri aconseguit entre el home i la natura, o dit d’una altra manera, entre la biodiversitat i els recursos, i que és feina de tots fer que continuï sent així.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

En 1993 la UNESCO declaró a toda la isla de Menorca como “Reserva de la Biosfera”, asumiendo con esta declaración la consideración por parte de todos, ciudadanos y administraciones, la responsabilidad de proteger, conservar y fomentar sus valores ecológicos, naturales y sociales.

zonificacion reserva biosfera

Imatge de la web “biosferamenorca.org”

Una Reserva de la Biosfera es un territorio donde la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos han conseguido un alto grado de conciliación.

Las Reservas de la Biosfera son reconocidas mundialmente y forman una red mundial que facilita el intercambio de información sobre conservación y ordenación del territorio. Cada Reserva de la Biosfera tiene que cumplir con tres funciones: conservación, desarrollo y logística.

quees una RB

Para la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera, la UNESCO se basó en la diversidad de sus sistemas naturales, la riqueza en endemismos, un paisaje rural en equilibrio con el entorno, un patrimonio histórico y cultural importante, y finalmente, en el compromiso de desarrollarse de un modo sostenible.

Para preservar nuestro territorio existen multitud de normativas y acciones que parten de las diferentes administraciones, tanto estatales como autonómicas, y también, menorquinas, teniendo una gran diversidad de diferentes tipos de protección. En Menorca el 66% de su territorio natural está protegido por alguna de estas normas, pero ello no significa que sea suficiente o que este 66% sea intocable o no tenga ningún tipo de presión humana.

La biodiversidad es la variedad de vida en todas sus formas, en definitiva, todo aquello que sin darnos cuenta, hace que la naturaleza continúe manteniendo su equilibrio, por ello es tan importante. También es una potencial fuente de alimentos, medicinas, materias primas, etc., por ello tiene una riqueza insustituible para todos los seres humanos. Ser Reserva de la Biosfera implica conservar la biodiversidad.

RESERVABIOSF2

Una de las amenazas más graves a la biodiversidad son la fragmentación, la degradación y/o la pérdida de los bosques,  humedales, arrecifes, zonas dunares y otros ecosistemas. Y ello, a menudo, es ocasionado por la toma de decisiones que afectan a la destrucción de una parte de nuestro territorio natural, y por tanto, de nuestra biodiversidad.

ser reserva2

Hace 20 años que Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera y entre todos (turistas, habitantes, administraciones, empresarios, payeses, ….) hemos de asumir este reto y esta responsabilidad. No olvidemos que una de las bases fundamentales para ser nombrada Reserva de la Biosfera fue el equilibrio alcanzado entre el hombre y la naturaleza, o dicho de otro modo, entre la biodiversidad y los recursos, y que es trabajo de todos conseguir que continúe siendo así.

Per saber més/Para saber más:

Web Biosfera Menorca

Web Observatori Mediambiental de Menorca

Accés Llibre publicat pel 15è aniversari de la Reserva de la Biosfera a Menorca

Cuida Menorca

Anuncis