Patrimoni Mundial (1)

La cultura talaiòtica opta a ser declarada com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.

La cultura talayótica opta a ser declarada como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Una cultura de fa més de 3.500 anys, i amb més de 1.600 monuments a l’illa, (dels que més de 1.400 están declarats com a Bens d’interès cultural -BIC-), amb una singularitat que la fan única.

Una cultura de hace más de 3.500 años, con más de 1.600 monumentos en la isla (de los que más de 1.400 están declarados como Bienes de Interés Cultural -BIC-), con una singularidad que la hacen única.

De tots ells, es presenten a la candidatura de Patrimoni Mundial una sèrie de 25 llocs arqueològics, que representen totes les edificacions típiques d’aquesta cultura, tant pre-talaiòtica com talaiòtica. La candidatura ja va ser aprovada pel Govern Balear, que la va presentar a la comissió de Patrimoni del Ministeri de Cultura; el camí es molt llarg, però confiem en que es pugui aconseguir en pocs anys, ja que la seva singularitat, el seu bon estat de conservació i la diversitat de monuments que tenim, són mereixedors d’aquesta distinció.

Torre d'en Gaumes

TORRE D’EN GAUMES, el mayor poblado talayótico de las Baleares, con más de 60.000 m2 de extensión.

De todos ellos, se presentan a la candidatura de Patrimonio Mundial una serie de 25 yacimientos arqueológicos que representan todas las edificaciones típicas de esta cultura, tanto pre-talayótica como talayótica.  La candidatura ya fue aprobada por el Govern Balear, quien la presentó a la comisión de Patrimonio del Ministerio de Cultura; el camino es muy largo pero esperamos que se pueda conseguir en pocos años, ya que su singularidad, el buen estado de conservación y la diversidad de monumentos que tenemos, son merecedores de esta distinción.

Si voleu saber més, pitjeu aquí/ Pulsar aquí para saber más

Procés candidatures a Patrimoni Mundial/Proceso candidaturas a Patrimonio Mundial

Article Cultura Talaiòtica/Artículo Cultura talayótica

Anuncis