Caserio de Torret

Esta entrada está en castellano y en catalán

Perdem la capacitat de veure més enllà; la capacitat d’esbrinar, d’admirar, de contemplar. Això és el que passa amb molts indrets que descobrim fantàstics un cop ens hem fixat en ells d’una altra manera. Això és el que m’ha passat  amb el Caseriu de Torret.

On veia un “embolic” de cases apilades, sense tenir voreres per on passar, amb carrers massa estrets per la vida d’avui dia, … he descobert  una arquitectura de les nostres arrels que s’hauria de conservar per a la contemplació de forasters i residents.

I si no, mireu les imatges d’algunes d’aquestes cases, compendi d’història, persones i costums.

Típica casa del nucli de Torret

Els caserius es van anar formant per la desagregació de parcel·les grans, com als predis. De la herència que els amos dels predis deixaven als seus fills, el primogènit es quedava normalment, amb els millors terrenys  i la casa predial.

Els altres hereus es repartien la resta dels terrenys, sovint, fent “trossets” més petits, o sigui, parcel·lant el terreny. D’aquí que molts dels antics llocs, avui dia siguin caserius o nuclis rurals amb moltes cases, com també passa a Pou Nou o a Es Consell, per anomenar altres nuclis del terme de Sant Lluís.

Els residents cuiden al detall les seves cases

Detall de la entrada a una casa

Ja el 1530 trobem referències sobre la possessió de Torret, on a la mort del senyor de la possessió, ja es va segregar, per primer cop, el terreny en dues finques.  Amb el temps, el lloc es va continuar segregant fins a convertir-se en el caseriu d’avui dia.

Aquests nuclis rurals ja existien el segle XVII, sent Torret un dels mes grans, que ja el 1859 tenia 79 cases construïdes arremolinades als voltants de camins i amb una plaça on s’hi trobava la torre predial, encara visible però que avui dia forma part d’una propietat privada.

Si voleu fer una passejada podeu aprofitar i admirar tot aquest bonic conjunt de Torret, us el recomano.

————————–

Perdemos la capacidad de ver un poco más allá; la capacidad de indagar, de admirar, de contemplar. Esto ocurre con muchos de los lugares que descubrimos como fantásticos una vez nos hemos fijado en ellos de otro modo. Esto es lo que me ha pasado con el Caserío de Torret.

Donde veía un grupo de casas arremolinadas, sin aceras por donde pasar, con calles demasiado estrechas para la vida actual, … he descubierto la arquitectura de nuestras raíces, que debería ser conservada para contemplación de foráneos y residentes.

Basta con mirar las imágenes de algunas de estas casas, compendio de historia, personas y costumbres.

Casa de Torret donde se puede apreciar la antigua torre predial

Los caseríos se fueron formando a consecuencia de la disgregación de parcelas grandes como los predios. De la herencia que los propietarios dejaban a sus hijos, el primogénito era quien, normalmente, se quedaba con los mejores terrenos y la casa predial.

Los demás herederos debían repartirse el resto de la hacienda, a menudo, fragmentándola en trozos más pequeños, o sea, parcelando el terreno. De aquí que muchas de estas antiguas fincas hoy en día sean caseríos o núcleos rurales con muchas casas, como pasa también en Pou Nou o Es Consell, por nombrar otros núcleos del término de Sant Lluís.

Torret

Ya en 1530 se encuentra referenciada la posesión de Torret,  que a raíz de la muerte de su propietario, sufrió la primera de sus parcelaciones, al dividirse la finca en dos. Con el tiempo continuó segregándose hasta convertirse en el caserío que conocemos.

Estos núcleos rurales ya existían en el siglo XVII, siendo Torret uno de los más grandes, que ya en 1859 contaba con 79 casas construidas, alrededor de caminos y con una plaza donde se encontraba la torre predial, todavía visible hoy, pero que actualmente forma parte de una propiedad privada.

Si queréis pasear podéis aprovechar para admirar este bonito conjunto de Torret. Recomendado.

Para saber más:

“El procés de formació del poble de Sant Lluís”, de Guillem Sintes

“La antigua población rural de Sant Lluís”, de Guillem Pons

Anuncis