L’església ortodoxa

Esta entrada está en castellano y en catalán

Pràcticament a totes les guies de Menorca, hi podem trobar alguna referència a l’església de la Concepció.  La seva singularitat radica en que va ser una església ortodoxa en un període on, es considera, era l’única en tot l’estat espanyol.

Sempre m’ha semblat molt peculiar la seva fisonomia, i es que, tot i que avui dia no es poden veure externament els seus elements ortodoxes, (ja que es van reformar i eliminar molts dels seus símbols) sí que guarda encara un tret diferenciat de la resta d’esglésies que trobem a l’illa.

Les torres de l’esglesia es van afegir per atorgar-li un caire catòlic

Aquesta església situada a Maó, va ser construïda el 1749 ja que a l’illa vivia una comunitat prou important de grecs, que en el 1781 arribaven a 2000 persones, xifra prou important si tenim en comte que en aquella època els habitants de tota Menorca eren uns 27.000. La comunitat grega va assolir un fort creixement a l’illa, no només en el seu número d’habitants, sinó també, pel que fa al comerç, on van assolir molt d’èxit.

Tot plegat no va ser molt ben rebut per la gent d’aquí, que a més, veia com la comunitat grega era afavorida pel govern britànic de l’època.

Quan els grecs foren expulsats de l’illa l’església va tenir diferents usos, fins que finalment, cap a l’any 1868, es va reconvertir en catòlica, reformant  la façana, arrancant  elements i símbols ortodoxes i construint les seves dues torres de l’entrada. Avui dia, doncs, llueix un conjunt arquitectònic considerat com a molt poc encertat.

Avui dia encara podem gaudir de la seva primigènia cúpula interior, un dels trets arquitectònics ortodoxes que encara es conserven.

Si la voleu visitar la trobareu al Carrer Cos de Gràcia núm. 115 de Maó.

Per saber més:

Clica aquí per anar a la pàgina de l’Ajuntament de Maó sobre itineraris per Maó

Per conèixer aspectes del carrer Cos de Gràcia

Menorca el 1781

——————————————————————————————————————————————————————

En casi todas las guías de Menorca, podemos encontrar alguna referencia a la Iglesia de la Concepción. Su singularidad radica en el hecho de que fue una iglesia ortodoxa en una época en la que se considera, era la única en todo el estado español.

Siempre me ha parecido muy peculiar su fisonomía, y es que a pesar de que hoy día no se pueden ver externamente sus elementos ortodoxos, ya que se reformaron y eliminaron muchos de sus símbolos, sí que todavía conserva alguna peculiaridad que la diferencia del resto de iglesias que podemos observar en Menorca.

La iglesia “ortodoxa” de la Concepción, hoy católica

Esta iglesia, situada en Mahón, fue construida en 1749 ya que en esa época residía en la isla una comunidad importante de griegos, que en 1781 ya alcanzaban la cifra de 2000 personas, cifra a considerar si tenemos en cuenta que por aquella época la isla tenía alrededor de 27.000 habitantes. La comunidad griega tuvo un fuerte crecimiento en la isla, y no sólo por su número de habitantes, sino también, en lo referente al comercio, donde obtuvieron mucho éxito.

Todo ello no fue muy bien recibido por la gente de aquí, que además, veía como la comunidad griega era favorecida por el gobierno británico de la época.

Cuando los griegos fueron expulsados de la isla, la iglesia tuvo diferentes usos hasta que finalmente, hacia 1868 se reconvirtió en católica, reformando su fachada, arrancando elementos y símbolos ortodoxos y construyendo las dos torres de la entrada. Así, actualmente, luce un conjunto arquitectónico considerado como poco acertado.

Todavía hoy podemos disfrutar de su primigenia cúpula interior, uno de los rasgos arquitectónicos ortodoxos que todavía se conservan.

La iglesia se encuentra en la Calle de Cos de Gràcia, núm. 115 de Mahón.

Para saber más:

Página del Ayuntamiento de Mahón (itinerarios de interés)

Para conocer algo más sobre la calle “Cos de Gràcia”

Menorca en 1781

Curiosidad:
En la iglesia de la Concepción estuvieron refugiados algunos
presos mallorquines de la Guerra Civil Española
Anuncis