Barranc des Rellotge, un petit passeig

Esta entrada está en catalán y en castellano

Un barranc és un lloc màgic on ens envoltem de parets naturals que, sovint a Menorca, gaudeixen de molta vegetació i de terres fèrtils on creixen amb més facilitat (per estar protegits del vent), arbres fruiters i altre vegetació. També són llocs on trobem molta pedra; pedra que sovint forma coves naturals, però també d’artificals que l’home ha fet per protegir-se.  Els barrancs són, a més, indrets on podem gaudir d’un tipus de natura ben diferent de la resta.

Pedrera de Santa Ponça

El barranc d’es Rellotge és un barranc petit. Un d’aquests indrets que descobreixes caminant, que t’obren els sentits amb les seves olors, colors i tranquilitat. Té els seus inicis als plans d’Alaior, i acaba en el Barranc de Cala’n Porter.

Hi ha un camí que comença a la vorera de la carretera principal i que acaba en la cruïlla de la carretera Alaior-Son Bou. És un recorregut curt i molt fàcil de fer, que transcorre entre un paisatge verd i molt tranquil, que té dos al·licients afegits: la visita a la Pedrera de Santa Ponça (declarada bé d’interès cultural l’any 2000), i la descoberta d’un antic polvorí de l’exèrcit.

Antics barracons de l’exèrcit

Aquest camí comença a la carretera que va de Maó a Ciutadella, sobre el km. 13,8, (als voltants d’Alaior), és fàcil de trobar per que hi ha una caseta de les aigües i també una peculiar casa d’esbarjo, (molt típiques en aquesta àrea) que es diu Villa Tanus, i que es poden veure des de la carretera, tot i que es veuen molt millor si es va en direcció de Ciutadella a Maó.

A uns 600 metres de l’entrada a mà esquerra trobarem un camí que fa una mica de pujada que ens portarà a la pedrera de Santa Ponça, un indret que sense cap dubte hem d’entrar a veure, ja que és una de les pedreres de l’illa que es poden visitar. Aquesta pedrera es va convertir en un abocador de fems i residus, però actualment està rehabilitada i podem gaudir de les seves parets i de la seva àrea verda, ben enmig de la pedrera, i curioses formes que l’extracció del marès ha produït.

Seguint el camí passarem per llocs de cultiu, per damunt d’un petit pont, al costat d’horts, … i arribarem al que va ser un polvorí de l’exèrcit, avui totalment abandonat, però que et provoca una sensació estranya, sobretot, en els passadissos que hi ha excavats i que, segons diuen, duien a les cavitats on hi estaven els soldats. Actualment aquestes instal·lacions són reclamades per part de la gent d’Alaior per tenir cura d’elles i donar-li alguna finalitat útil.

Part fonda del barranc

Des d’aquest punt, si ens hi fixem,  es poden veure algunes de les coves artificials a les parets del barranc.

Poc més allà, ens trobarem amb la cruïlla amb la carretera de Son Bou, on podem tornar i fer el recorregut a l’inrevés  (si continuem podrem veure tot un seguit d’horts fruiters).

El camí és molt tranquil (quasi pla fins la cruïlla de la carretera de Son Bou) i depenent de la temporada en que anem podrem gaudir d’arbres florits i de molta de la flora i fauna de l’illa.

Cal recordar que hem de respectar els camins i per tant, no sortir d’ells per tal de no erosionar el sòl ni deixar la nostre petjada.

Per saber més: article sobre el Barranc d’es Rellotge del Diari DBalears.cat

———————————————————————————————————————————————————————-

Un barranco es un lugar mágico donde nos envuelven paredes naturales que gozan de mucha vegetación y de fértiles tierras en su suelo, donde crecen con más facilidad (ya que se encuentran protegidos del viento) árboles frutales y otra vegetación. Son, también, lugares donde encontramos mucha roca; piedra que forma cuevas naturales y también artificiales que el hombre ha construido para protegerse. Los barrancos son también, lugares donde contemplar un tipo de naturaleza muy diferente a la del resto.

Entrada a las canteras de Santa Ponça

El “barranc d’es Rellotge” es un barranco pequeño. Uno de estos rincones que descubres caminando, que te abre los sentidos con sus olores, colores y tranquilidad. Tiene sus inicios en la zona “dels Plans d’Alaior”, y termina en el barranco de Cala’n Porter.

Hay un camino que empieza justo al margen de la carretera principal y que termina en el cruce con la carretera que va de Alaior a Son Bou. Es un recorrido corto y muy fácil de hacer que transcurre entre un verde paisaje muy tranquilo que tiene, además,  dos alicientes añadidos: la visita a la cantera de Santa Ponça (declarada bien de interés cultural en el año 2000) y la observación de un antiguo polvorín del ejército.

Uno de los pasadizos del viejo polvorín

El camino empieza sobre el kilómetro 13,8 de la carretara Maó-Ciutadella; es fácil de encontrar porque en él puede verse una caseta de aguas y también una peculiar casa de recreo (muy típicas por esta zona) que se llama Villa Tanus y que se pueden ver desde la carretera, si bien, son más visibles en el  trayecto dirección Ciutadella-Mahón.

A unos 600 metros de la entrada, a mano izquierda, encontramos un camino con algo de pendiente, que nos llevará a la cantera de Santa Ponça, lugar que no debemos dejar de ver ya que es una de las canteras visitables de la isla. Esta cantera se convirtió en un vertedero de basuras y residuos pero actualmente está rehabilitada y se puede disfrutar de las diferentes formas que ha producido la extracción de la piedra “marés” entremezclándose con un área verde de singular encanto.

Detalle del camino

Siguiendo el camino pasaremos por lugares de cultivo, a través de un pequeño puente, cerca de huertos, … y llegaremos a lo que fue un polvorín del ejército, hoy totalmente abandonado, donde se pueden distinguir unos edificios en un margen y unos pasadizos excavados, que parece ser llevaban hacia las cavidades donde permanecían los soldados. Actualmente el pueblo de Alaior reclama la atención hacia estas instalaciones con la intención de que se protejan y se les pueda dar alguna finalidad útil para la comunidad.

Villa “Tanus” punto de referencia para la entrada al camino

Desde este punto, si nos fijamos, podemos ver algunas de las cuevas artificiales en las paredes del barranco.

Poco más allá nos encontramos con el cruce de la carretera de Alaior-Son Bou, donde podemos volver y hacer el recorrido al revés (si continuamos un poco más, podremos ver toda una serie de huertos de frutales).

El camino es muy tranquilo (casi plano hasta el cruce con la carretera de Son Bou) y dependiendo de la época en que lo visitemos podremos disfrutar de árboles floridos y de mucha flora y fauna de la isla.

Cabe recordar que hemos de respetar los caminos, y por tanto, no salirnos de ellos para evitar erosionar el suelo y dejar la menor huella posible de nuestro paso.

Para saber más: artículo “Es barranc des Rellotge” del periódico DBalears.cat

Anuncis