Navetes

Esta entrada está en castellano y en catalán

De monuments megalítics a l’illa en tenim més de 1000 catalogats, però les Navetes són un tipus d’edificació diferent a totes les altres i que gaudeixen d’una estètica exterior, també, singular.

El seu nom el va posar per primer cop en Joan Ramis i Ramis, historiador menorquí, que ja el 1818 va fer una obra on detallava molts monuments prehistòrics de l’illa. La forma que recorda a una nau (cap per avall), va ser la que va esdevenir com a “naveta”.

Naveta Sur Rafal Rubí

Cap als finals de la dècada dels anys 50 del segle passat, va ser quan els historiadors i estudiosos van classificar a les navetes en dos tipus diferenciats: les navetes d’enterrament i les navetes d’habitació.

Això va ser possible gràcies a les excavacions que per aquella dècada es van començar a fer a molts dels monuments de les Balears. En concret, a una naveta de Mallorca, Son Oms, es van trobar restes del que podia haver estat una llar familiar, amb una espècie de graella inclosa, que podia haver servit per cuinar, i que més tard es va constatar també existia a altres navetes.

Aquí a Menorca, la majoria de navetes que tenim són de tipus funerari com la des Tudons, les de Rafal Rubí o les de Biniac-L’Argentina, però també hi ha algunes que pertanyen al tipus de naveta d’habitació, com es la de Son Mercer de Baix.

No obstant això, a Mallorca no s’ha pogut constatar la existència de Navetes d’enterrament (o funeràries), per la qual cosa, aquest tipus específic de Naveta es exclusiu de l’illa de Menorca.

Detalle entrada Naveta Rafal Rubí

La estructura d’aquest dos models de Navetes també són diferents. Las d’enterrament consten, generalment, d’una porta d’accés no molt gran, una petita avantcambra que condueix a un altra cambra més elevada i separades una de l’altra, per una llosa foradada, mentre que les navetes d’habitació compten amb una porta d’accés més amplia i dins tenen un sol espai.

Les navetes d’habitació daten entre el període del pre-talaiótic final i el talaiótic inicial, (aproximadament entre el 1400-1000aC), en canvi les navetes funeràries són una mica posteriors a aquestes, i poden tenir la planta en forma de nau (com la des Tudons) o també en forma circular (com la de Biniac-L’Argentina).

La seva peculiar ubicació, quasi sempre enmig o al costat de grans camps de cultiu o de pastura i prop de recursos hídrics, a dut als investigadors a pensar que aquesta era una manera de vincular els territoris als seus avantpassats, deixant així constància de la propietat de les terres.

Per saber més:
“Historia de las Baleares: El poblamiento prehistórico de las Islas Baleares” editat per El Mundo-El día de Baleares.

Si voleu veure aquest article, pitjeu aquí.

————————————————————————————————————————————————————————–

De monumentos megalíticos en Menorca tenemos más de 1000 catalogados, pero las Navetas son un tipo de edificación diferente al resto y cuya estética exterior, es también, muy singular.

El nombre de “naveta” fue utilizado por primera vez por Joan Ramis i Ramis, historiador menorquín, que ya en 1818 escribió una obra dónde detallaba muchos de nuestros monumentos prehistóricos. La forma, que recuerda a una nave invertida, derivó posteriormente a que se les llamara “navetas”.

Naveta de habitación (Son Mercer de Baix)

A finales de la década de los 50 del siglo pasado, historiadores y estudiosos clasificaron las navetas en dos tipos diferenciados: las navetas funerarias o de enterramiento, y las navetas de habitación.

Esto fue posible a raíz de unas excavaciones que por aquella década se realizaron en muchos monumentos de las Baleares. Concretamente, en la naveta Son Oms, en la isla de Mallorca, se encontraron restos de lo que podía haber sido un hogar familiar, que incluía una especie de parrilla y que posteriormente se constató que existía en otras navetas.

En Menorca, la mayoría de las navetas que podemos encontrar son de tipo funerario, como la “dels Tudons”, las de “Rafal Rubí” o las de “Biniac-L’Argentina”, pero también existen algunas navetas de habitación, como es el caso de la de “Son Mercer de Baix”.

Sin embargo, en Mallorca, no se ha podido constatar la existencia de navetas de tipo funerario, por lo que este singular tipo de navetas es exclusivo de la isla de Menorca.

La estructura de estos dos modelos de navetas también son diferentes. Las de enterramiento suelen disponer de una puerta de acceso no muy grande, una pequeña antecámara que conduce a otra cámara más elevada, estando ambas separadas por una losa agujereada, mientras que las navetas de habitación tienen una puerta de acceso más amplia y en su interior suele haber un único espacio.

Las navetas de habitación datan entre el final del periodo pre-talayótico y el inicio del talayótico (aproximadamente entre el 1400-1000 aC), en cambio las navetas funerarias son algo posteriores a las primeras, y pueden tener la planta en forma de nave (como el caso de la Naveta des Tudons) o en forma circular (como la de Biniac-L’Argentina).

Detalle de una naveta

Su peculiar ubicación, casi siempre en medio o al lado de grandes campos de cultivo o ganaderos  y cerca de recursos hídricos, ha hecho crecer entre los investigadores la hipótesis de que ésta pudiera ser una forma de vincular los territorios a sus antepasados, dejando así constancia de la propiedad de las tierras.

Para saber más:
“Historia de las Baleares: El poblamiento prehistórico de las Islas Baleares” editado por  El Mundo-El día de Baleares.

Hacer click para ver este artículo.

Anuncis